Algemeen leidinggevende

Ultima Vez is een dynamisch internationaal dansgezelschap met thuisbasis in Sint-Jans-Molenbeek (Brussel). Opgericht als de productiestructuur van choreograaf, regisseur en filmmaker Wim Vandekeybus, is Ultima Vez in de loop der jaren uitgegroeid tot een werkplek voor hedendaagse dans en performance waar kruisbestuiving en creatie centraal staan. Speerpunten van Ultima Vez zijn een grote zorg voor het welzijn van artiesten en betrokken medewerkers, diversiteit en een betekenisvolle relatie met alle betrokkenen, het publiek en de samenleving. Vandaag en de komende jaren bestaat de kernwerking van Ultima Vez uit: • De creatie, productie, distributie en promotie van het artistieke werk van Wim Vandekeybus • De ondersteuning van het artistieke werk van nieuwe makers via residentiewerking en productie (Zoë Demoustier e.a.) in samenwerking met verschillende partners • De uitbouw van educatieve activiteiten voor verschillende doelgroepen en van een participatieve buurtwerking in samenwerking met verschillende sociaal-artistieke partners met een sterke focus op diversiteit, interculturaliteit en gelijke kansen De werking wordt aangestuurd door een algemeen leidinggevende en de choreograaf Wim Vandekeybus, elk vanuit de eigen expertise. In samenspraak geven zij tijdens de subsidieronde 2023-2027 vorm aan de toekomstplannen zoals bepaald in het beleidsplan, en bereiden zij de toekomst erna voor.

  • Ultima Vez vzw, Brussel
  • Type: Voltijds
  • Deadline: 23/4/2023

Over deze job

Je neemt als leidinggevende de eindverantwoordelijkheid op voor het financiële en zakelijk luik, de HR en de strategische visie m.b.t. de korte- en langetermijn planning.

  • Strategische korte en lange termijn organisatie: je vertaalt de artistieke plannen in een zakelijk en financieel plan. Je behoudt daarbij het evenwicht tussen alle aspecten en activiteiten die met de werking van Ultima Vez te maken hebben en gestipuleerd worden in het beleidsplan. Je bepaalt in samenspraak met Wim Vandekeybus en de andere betrokken artiesten de juiste vorm, partners en omkadering voor de artistieke creaties en activiteiten. Je zoekt naar partners, coproducenten, residenties en premièreplekken, zowel in Brussel, als in Vlaanderen en internationaal. Je voert contractonderhandelingen om de creaties en gewenste spreiding te realiseren. Je werkt hiervoor in nauwe samenwerking met de collega’s die eveneens instaan voor de spreiding en met de externe agenten en partners.
  • Financieel beheer: je draagt de eindverantwoordelijkheid over de financiële planning (begroting, afrekening, productiebudgetten, budgetopvolging, investeringen en liquiditeitsplanning) en je staat in voor het evenwichtig begroten van de uitgaven, en het optimaliseren van alle mogelijke inkomsten. Hiertoe werk je nauw samen met de collega’s die de dagelijkse financiële administratie opvolgen.
  • Personeel en organisatiezorg: je staat in voor het dagelijks personeelsbeleid en de strategische visie op vlak van HR. Je bent een teamcoach en je organiseert, motiveert en geeft leiding aan de vaste ploeg. Je stuurt het organigram bij waar nodig in functie van de activiteiten en evolutie van de plannen. Je werkt nauw samen met de collega die instaat voor de loonadministratie.
  • Representatie: je vertegenwoordigt Ultima Vez naar Brusselse, Vlaamse en internationale overheden toe, en bij andere instanties. Je bent het aanspreekpunt van de artiesten, de bestuursraad, de ploeg, de samenwerkingspartners. Je ziet een grote uitdaging in het verder uitbouwen van een Brussels, nationaal en internationaal netwerk.

Bijkomende info

Gepost op 2023-03-01