All-round medewerker en coördinator

De Muziekgilde vzw is een organisatie die de belangen verdedigt van artiesten/muzikanten en auteurs, componisten en uitvoerders, en dit in relatie tot de beheersvennootschappen Sabam en PlayRight, muziekuitgevers en producenten, het Vlaams MuziekOverleg, het Ministerie van Cultuur, de federale overheid en de media.

 • De Muziekgilde, Thuiswerk
 • Type: Deeltijds
 • Deadline: 1/10/2023

Over deze job

Wij zijn op zoek naar een allround-medewerker en coördinator die de werking van onze organisatie in goede banen kan leiden. Aldus sta je in voor een brede waaier aan taken.

 • Je bent verantwoordelijk voor het administratief beheer van De Muziekgilde vzw: je verzorgt de boekhouding en het ledenbeheer en volgt de betalingen van lidgelden en facturen op;
 • Je mobiliseert ons ledenbestand voor drie belangrijke bijeenkomsten per jaar: de Algemene Vergadering van Sabam, de Algemene Vergadering van PlayRight en de jaarlijkse studiedag en Algemene Vergadering van De Muziekgilde;
 • Je werkt een beleid uit om nieuwe leden te werven: via e-mail, telefoon, Facebook, Instagram, LinkedIn, en persoonlijke contacten op events waar artiesten aanwezig zijn;
 • In overleg met het Dagelijks Bestuur en het Bestuursorgaan van De Muziekgilde informeer je onze leden via de website, de nieuwsbrief en sociale media;
 • Je bereidt dossiers en topics voor met het oog op standpuntbepaling en lobbying;
 • Je bereidt de subsidiedossiers voor met het oog op betoelaging door PlayRight+ en Sabam For Culture
 • Je lijst de topics op die het Bestuursorgaan en de leden aankaarten;
 • Je stelt op basis van deze topics samen met het Dagelijks Bestuur van de vzw de agenda samen voor de vergaderingen van het Bestuursorgaan. Je notuleert tijdens die vergaderingen;
 • Je denkt en werkt mee ledeninatiatieven uit zoals studiedagen, open debatten, info-avonden/dagen enzovoort. Je betrekt hierbij de huidige partners van De Muziekgilde en/of trekt nieuwe partners aan om deze initiatieven in te vullen. Op die dagen komen de topics aan bod die we willen bediscussiëren met de ledenbasis. Mede aan de hand daarvan bepalen we de inhoudelijke koers van De Muziekgilde ;
 • Je werkt van thuis uit en overlegt op regelmatige basis met het Dagelijks Bestuur van de vzw.

Bijkomende info

Gepost op 2023-09-09