Analist erfgoeddatabank

Samen met organisaties in cultuur, media en overheid zet meemoo zijn schouders onder de zorg voor en het gebruik van hun (digitaal) archief. Concreet digitaliseren en archiveren we Vlaams archiefmateriaal voor meer dan 170 organisaties en ontsluiten we het voor verschillende doelgroepen. Daarnaast ondersteunen we organisaties en kunstenaars met raad en daad, via kennisplatformen, samenwerking in projecten en het beantwoorden van adviesvragen. Meemoo bestaat op dit moment uit ruim 65 medewerkers en is gevestigd in Gent.

  • meemoo, Gent
  • Type: Voltijds
  • Deadline: 23/4/2023

Over deze job

Je maakt functionele analyses voor de nieuwe Vlaamse Erfgoeddatabank voor een brede en diverse groep aan gebruikers (zoals musea, heemkringen, kerkfabrieken, …). Je vormt de brug naar gebruikers en stakeholders en je verwerkt hun wensen en noden in coherente documentatie. Je gaat in dialoog met leveranciers om de beste oplossing te realiseren. Op langere termijn bouw je, samen met de projectleider, mee aan een roadmap voor de verschillende diensten.

  • Je brengt de noden en wensen van de verschillende gebruikers gedetailleerd in kaart en bepaalt de scope voor een toepassing voor erfgoedbeheer. Je onderzoekt de praktijken en standaarden in de sector en bepaalt waaraan een oplossing minimaal moet voldoen. 
  • Samenwerking en communicatie met interne en externe stakeholders zijn essentieel in de ontwikkeling van de nieuwe erfgoeddatabank die Erfgoedplus en Erfgoedinzicht zal vervangen: je houdt rekening met de diverse groepen, je beheert de verwachtingen en je informeert de betrokken partijen. 
  • Je onderzoekt hoe data uit de bestaande toepassingen overgezet kunnen worden naar het nieuwe platform en je ontwerpt de nodige testen om dit foutloos te implementeren.
  • Je geeft vorm aan een functionele roadmap voor de erfgoedtoepassing en je bouwt mee aan een overlegstructuur om gebruikers permanent te betrekken en om samen prioriteiten te bepalen. 
  • Je valideert wat opgeleverd wordt door de leverancier en je begeleidt de transitie van gebruikers naar de nieuwe toepassing.
  • Je documenteert op een overzichtelijke en toegankelijke manier.

Bijkomende info

Gepost op 2023-03-14