Assistent artistieke programmatie

KANAL-Centre Pompidou is een nieuw interdisciplinair museum voor moderne en hedendaagse kunst in Brussel, opgericht door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De ontwikkeling en het management zijn in handen van de Stichting KANAL, in samenwerking met het Centre Pompidou. Het museum komt in een omgebouwde Citroën-garage aan het IJzerplein in Brussel. Het programma van KANAL bestaat uit tentoonstellingen, presentaties van kunstcollecties, live evenementen en nieuwe producties die gevestigde en opkomende kunstenaars een podium bieden. Het aanbod, voor en door het publiek, is multidisciplinair: van muziek tot film, schilderkunst tot digitale media, beeldhouwkunst tot performance. Het programma weerspiegelt de centrale rol in de hedendaagse kunst van mediakunst, performance, immersieve ervaringen en participatie. Tegelijk schetst het de geschiedenis van vooruitstrevende kunstpraktijken uit de 20ste eeuw. De klassieke institutionele formats worden door het programma en onderzoek uitgedaagd, en ook het gevestigde narratief over kunst en haar geschiedenis wordt in vraag gesteld. Als organisatie die innovatie en gelijkheid hoog in het vaandel draagt, zal KANAL samenwerken met kunstenaars, partnerorganisaties en publiek om dringende hedendaagse uitdagingen aan te gaan, zodat ons programma relevant is voor lokale gemeenschappen, Brussel, de bredere culturele sector en wereldwijde debatten. Bij KANAL streven we ernaar om een nieuw institutioneel model in te voeren dat is uitgerust om te reageren op de steeds veranderende wereld.

 • KANAL, Brussel
 • Type: Voltijds
 • Deadline: 5/10/2023

Over deze job

Je biedt administratieve en researchmatige ondersteuning aan het programmeringsteam en de artistieke directie in alle aspecten van de afdelings- en projectadministratie en dit met het oog op een vlotte planning, uitvoering en evaluatie van het programma van KANAL.

 • Afdeling (ongeveer 70%)
  • Ondersteunen van de planning en de organisatie van interne en externe vergaderingen (inclusief planning, reserveren van vergaderruimten, rondsturen van agenda’s, beheren van online meetings, notuleren en rondsturen van verslagen)
  • Beheren van de agenda van het artistieke programma en al haar finesses, samen met het hoofd programma-uitvoering en het productieteam
  • Bijwerken van gegevens in de software voor collectie- en tentoonstellingsbeheer (je krijgt hier een interne training voor)
  • Ondersteunen bij het bijhouden van financiële gegevens voor maandelijkse budgettaire controle waar nodig
  • Verzamelen, voorbereiden en archiveren van documenten die nodig zijn voor interne en externe rapporten, planningsdocumenten, promotiemateriaal en credits
  • Hulp bieden bij het ontmoeten en begroeten van bezoekers aan het departement
  • Ondersteunen bij het opstellen en het verspreiden van interne en externe correspondentie
  • Ondersteuning bij het organiseren van reizen voor externe gasten
  • Praktische ondersteuning bij de uitvoering van evenementen en programma-activiteiten waar nodig
 • Artistiek directeur (ongeveer 30%)
  • Onderzoek doen voor de artistieke directie en de ploeg, bijstand verlenen bij de voorbereiding van vergaderingen, materiaal, rapporten, lezingen, presentaties en artikels
  • Voorbereiden van powerpointpresentaties en bijstand verlenen bij andere beeldverwerkingsprogramma’s en documenten
  • Ondersteunen van het beheer van de agenda van de artistiek directeur met interne en externe verplichtingen in samenwerking met de directie Assistent.

Bijkomende info

Gepost op 2023-09-15