Assistent registrar

Het Huis van de Europese geschiedenis heeft de ambitie het toonaangevende museum te worden over fenomenen die de naties overschrijden en hun stempel hebben gedrukt op ons continent. De geschiedenis wordt er bekeken vanuit Europees perspectief. Er wordt aandacht besteed aan onze gedeelde ervaringen, hoe deze met elkaar verband houden en op welke punten ze overeenkomen of op verschillende manieren worden geïnterpreteerd. Het museum heeft tot doel in heel Europa een leerproces op gang te brengen over fenomenen met een transnationaal aspect.

  • Huis van de Europese Geschiedenis, Brussel
  • Type: Voltijds
  • Deadline: 20/8/2023

Over deze job

De functie van assistent-registrar omvat een gevarieerd scala aan activiteiten, van administratieve taken, zoals contacten met bruikleengevers, contractonderhandelingen, aanbestedingsprocedures, transport en verzekeringsregelingen, tot praktische activiteiten, zoals conditiecontrole of het verpakken van objecten en werken met conservatoren en art-handlers om objecten voor te bereiden voor transport of tentoonstelling. Ook het documenteren van alle activiteiten in onze programma’s, zoals het Collectie Management System (MuseumPlusRIA) en het bijdragen aan het verbeteren van de werkwijze en procedures van het museum als geheel, zijn onderdeel van het takenpakket.

Bijkomende info

Gepost op 2023-08-01