Beleidsadviseur erfgoed publiekswerking

Het Limburgse provinciebestuur wil een onmisbare en impactvolle schakel zijn tussen het lokale en het regionale niveau. Het wil het verschil maken op die domeinen waarvoor het Vlaamse niveau te veraf staat, en het gemeentelijke niveau de schaal mist. Onroerend erfgoed is een speerpunt voor de provincie Limburg. Het vormt mee onze identiteit, het voedt onze creativiteit en het bepaalt het uitzicht van Limburg voor de Limburgers en voor toeristen. Binnen de afdeling Erfgoed bouwt het Provinciaal Centrum voor Cultureel Erfgoed (PCCE) een algemene werking rond onroerend erfgoed uit op het gebied van expertisedeling, participatie en educatie. Het wordt hierin bijgestaan door Monumentenwacht Limburg dat via periodieke inspecties mee instaat voor het behoud en het beheer van Limburgs erfgoed.

 • Provincie Limburg, Hasselt
 • Type: Voltijds
 • Deadline: 2/10/2023

Over deze job

In overleg met het afdelingshoofd Erfgoed sta je in voor het bedenken, uittekenen, begeleiden en coördineren van (vernieuwende) erfgoedprojecten gericht op het grote publiek, op (burger)participatie en het inspireren van de erfgoedsector.

 • Je staat in voor de publiekswerking, bedenkt en werkt creatieve en vernieuwende publieksprojecten rond erfgoed uit.
 • Je bedenkt en initieert evenementen voor Open Monumentendag, Archeologiedagen, … en volgt deze op.
 • Je participeert actief in communicatieacties van de afdeling Erfgoed.
 • Je promoot, begeleidt en volgt de verschillende erfgoedsubsidiereglementen mee op, in overleg met jouw collega’s.
 • Je geeft advies en biedt inhoudelijke ondersteuning.
 • Je faciliteert projectontwikkeling en samenwerkingsverbanden.
 • Je onderhoudt een actief netwerk en neemt deel aan werk- en/of stuurgroepen.
 • Je prospecteert nieuwe opvattingen over erfgoedwerking

Bijkomende info

Gepost op 2023-09-01