Beleidsadviseur erfgoedontsluiting en kunstcollectie

Het Limburgse provinciebestuur wil een onmisbare en impactvolle schakel zijn tussen het lokale en het regionale niveau. Het wil het verschil maken op die domeinen waarvoor het Vlaamse niveau te veraf staat, en het gemeentelijke niveau de schaal mist. Onroerend erfgoed is een speerpunt voor de provincie Limburg. Het vormt mee onze identiteit, het voedt onze creativiteit en het bepaalt het uitzicht van Limburg voor de Limburgers en voor toeristen. Binnen de afdeling Erfgoed bouwt het Provinciaal Centrum voor Cultureel Erfgoed (PCCE) een algemene werking rond onroerend erfgoed uit op het gebied van expertisedeling, participatie en educatie. Het wordt hierin bijgestaan door Monumentenwacht Limburg dat via periodieke inspecties mee instaat voor het behoud en het beheer van Limburgs erfgoed.

  • Provincie Limburg, Hasselt
  • Type: Voltijds
  • Deadline: 2/10/2023

Over deze job

In overleg met het afdelingshoofd Erfgoed coördineer, implementeer en werk je provinciale en bovenlokale erfgoedontsluitingsprojecten uit. Specifiek ben je verantwoordelijk voor het beheer en de ontsluiting van de provinciale kunstcollectie.

  • Je bedenkt en coördineert nieuwe erfgoedprojecten, al dan niet met de kunstcollectie.
  • Je faciliteert projectontwikkeling en samenwerkingsverbanden en je staat in voor de opstart, de verbetering, de consolidatie en de evaluatie van (bovenlokale) projecten.
  • Je volgt de inventaris van de provinciale kunstcollectie op en beheert deze.
  • Je volgt de materiële toestand van de kunstwerken binnen de collectie op, inclusief dienstverlening over en opvolging van mogelijke conserveringswerken en restauraties van kunstwerken.
  • Je promoot, begeleidt en volgt, samen met jouw collega’s, de verschillende erfgoedsubsidiereglementen op, specifiek het reglement ‘Projecten Onroerend Erfgoed’.
  • Je onderhoudt een actief netwerk en participeert aan werk- en/of stuurgroepen.
  • Je prospecteert nieuwe opvattingen over erfgoedwerking.

Bijkomende info

Gepost op 2023-09-01