Campusbibliothecaris

LUCA School of Arts is een multidisciplinaire onderwijs- en onderzoeksomgeving waar creatief talent zich artistiek, uitvoerend en technisch kan ontplooien en ontwikkelen. In vier steden (Brussel, Genk, Gent en Leuven) bundelt LUCA de onderwijsexpertise van vijf gerenommeerde instituten (Sint-Lukas, Narafi, C-mine, Sint-Lucas en Lemmens). Het artistiek onderzoek van LUCA is ingebed in de geassocieerde Faculteit Kunsten van de KU Leuven. Met meer dan 700 personeelsleden en 3.800 studenten is LUCA een creatieve hub voor meer dan 4.500 kunstenaars, theater- en filmmakers, designers, musici, fotografen, leraren, onderzoekers… Respect en integriteit definiëren onze basishouding, duurzaamheid en diversiteit zien we als een troef, kwaliteit is onze drijfveer. De komende jaren willen we LUCA een identiteit geven als actor in de maatschappij, ons opleidingsinstituut onderdeel laten worden van een laboratorium, ons aanbod aanvullen met vraaggestuurde initiatieven, en onze multicampusrealiteit ontsluiten tot een netwerk. LUCA wil een omgeving creëren waarin alle talenten maximaal tot ontplooiing kunnen komen, ongeacht gender, leeftijd, culturele achtergrond, nationaliteit of functiebeperking. Daarom verwelkomen we alle talentvolle mensen die de meerwaarde van diversiteit erkennen en mee vorm willen geven aan een inclusieve organisatie.

 • LUCA School of Arts, Genk
 • Type: Deeltijds
 • Deadline: 14/4/2023

Over deze job

 • Op campus C-mine ben je verantwoordelijk voor zowel de dagdagelijkse werking van de LUCA-bibliotheek als de verdere ontwikkeling ervan tot een hoogwaardige bibliotheek die haar uitstekende collecties zo efficiënt mogelijk ten dienste stelt van haar diverse gebruikers: studenten, docenten, onderzoekers en externe bezoekers. onderzoekers.
 • Daarnaast draag je vanuit je (op te bouwen) expertise bij aan uitwerken van beleidsvoorstellen teneinde het management te ondersteunen bij het ontwikkelen en implementeren van het beleid rond de bibliotheekwerking van LUCA.
 • Je staat daar uiteraard niet alleen voor. Op de campus deel je de werkzaamheden en verantwoordelijkheden met je collega-campusbibliothecaris.
 • LUCA-breed werk je samen met de bibliothecarissen van al de LUCA-campussen, oa als actief lid van de bibliotheekcommissie.
 • Rapporteren doe je aan de campusmanager en vicedecaan onderzoek.
 • O.a. volgende taken komen bij het uitvoeren van deze functie aan bod:
  • opvolgen van de ontwikkelingen binnen de bibliotheeksector en de disciplines design, beeldende en audiovisuele kunst en deze vertalen naar acties in de bibliotheek (aankopen, activiteiten, …);
  • de noden, mogelijkheden en haalbaarheid onderzoeken in kader van extra activering van het gebruik van de bibliotheek;
  • collectievorming vanuit je (op te bouwen) expertise in het domein Audiovisuele kunsten en Game, in overleg met het opleidings- en onderzoekshoofd op de campus;
  • aankoopbeleid en -administratie met een nauwkeurige budgetopvolging in Procure;
  • catalografie en materiële boekverwerking;
  • dienstverlening aan de bibliotheekbalie: adviseren van studenten, docenten onderzoekers en externe bezoekers;
  • allerhande operationeel ondersteunende taken;
  • indien gevraagd vertegenwoordig je LUCA binnen je eigen vakgebied in bijvoorbeeld werkgroepen en externe overlegplatformen.
 • Verder ben je, als lid van het campusteam, bereid om mee in te springen bij de organisatie van gemeenschappelijke activiteiten op de campus.

Bijkomende info

Gepost op 2023-03-16