Campusbibliothecaris

LUCA School of Arts is een multidisciplinaire onderwijs- en onderzoeksomgeving waar creatief talent zich artistiek, uitvoerend en technisch kan ontplooien en ontwikkelen. In vier steden (Brussel, Genk, Gent en Leuven) bundelt LUCA de onderwijsexpertise van vijf gerenommeerde instituten (Sint-Lukas, Narafi, C-mine, Sint-Lucas en Lemmens). Het artistiek onderzoek van LUCA is ingebed in de geassocieerde Faculteit Kunsten van de KU Leuven. Met meer dan 700 personeelsleden en 3.800 studenten is LUCA een creatieve hub voor meer dan 4.500 kunstenaars, theater- en filmmakers, designers, musici, fotografen, leraren, onderzoekers… Respect en integriteit definiëren onze basishouding, duurzaamheid en diversiteit zien we als een troef, kwaliteit is onze drijfveer. De komende jaren willen we LUCA een identiteit geven als actor in de maatschappij, ons opleidingsinstituut onderdeel laten worden van een laboratorium, ons aanbod aanvullen met vraaggestuurde initiatieven, en onze multicampusrealiteit ontsluiten tot een netwerk. LUCA wil een omgeving creëren waarin alle talenten maximaal tot ontplooiing kunnen komen, ongeacht gender, leeftijd, culturele achtergrond, nationaliteit of functiebeperking. Daarom verwelkomen we alle talentvolle mensen die de meerwaarde van diversiteit erkennen en mee vorm willen geven aan een inclusieve organisatie. #weArt

 • LUCA School of Arts, Genk
 • Type: Deeltijds
 • Deadline: 6/2/2023

Over deze job

Je bent, samen met de andere campusbibliothecaris, verantwoordelijk voor de verder ontwikkeling van de LUCA-bibliotheek op campus C-mine tot een hoogwaardige bibliotheek die haar uitstekende collecties zo efficiënt mogelijk ten dienste stelt van haar diverse gebruikers: studenten, docenten en onderzoekers. Je zal alle aspecten van het bibliotheekwerk behartigen: dienstverlening aan de balie, catalografie, aankoopbeleid, collectievorming, materiële boekverwerking … Je rapporteert aan de campusmanager en vicedecaan onderzoek en werkt samen met de andere LUCA bibliothecarissen. Je bent lid van de bibliotheekcommissie van LUCA.

 • Je volgt op en analyseert proactief de ontwikkelingen binnen de bibliotheeksector en de disciplines design, beeldende en audiovisuele kunst met het oog op het aanleggen van de bibliotheekcollectie.
 • Je onderzoekt de noden, mogelijkheden en haalbaarheid in kader van extra activering van het gebruik van de bibliotheek.
 • Je gaat hiervoor o.a. in overleg met collega’s binnen de bibliotheken en de opleidingshoofden en onderzoekshoofd op de campus.
 • Je formuleert vanuit je eigen specialisatie organisatiebreed beleidsvoorstellen in het kader van een verdere ontwikkeling en extra activering van de bibliotheek. Dit gebeurt in de commissie bibliotheken waarvan je lid bent.
 • Vanuit je (op te bouwen) expertise bouw je de collectie binnen het gebied van audiovisuele kunsten uit.
 • Je staat in voor het aankoopbeleid en zorgt voor een nauwkeurige budgetopvolging.
 • Je adviseert en ondersteunt vanuit je expertise studenten, docenten en onderzoekers van LUCA.
 • Je staat in voor catalografie en verdere boekverwerking.
 • Je verzorgt mee de dienstverlening aan de bibliotheekbalie.
 • Je werkt mee aan de besteladministratie/budgetbeheer in Procure.
 • Je voert allerhande operationeel ondersteunende taken uit teneinde bij te dragen tot een optimale ondersteuning van de werking van de bibliotheek.
 • Je draagt zorg voor een goede dagelijkse samenwerking en draagt bij aan een positieve uitstraling van de bibliotheek.
 • Je bent, als lid van het campusteam, bereid om mee in te springen bij de organisatie van gemeenschappelijke activiteiten op de campus
 • Indien gevraagd vertegenwoordig je LUCA binnen je eigen vakgebied in bijvoorbeeld werkgroepen en externe overlegplatformen.

Bijkomende info

Gepost op 2023-01-11