Chief art handler

Katoen Natie Art beheert de opslag, overslag, transport en installatie van allerlei kunstwerken. Onze klanten zijn voornamelijk overheden, musea, galerijen, banken en particuliere verzamelaars.

  • Katoen Natie Art, Antwerpen
  • Type: Voltijds
  • Deadline: 4/12/2023

Over deze job

  • Het team van art handlers aansturen, opleiden, begeleiden en motiveren
  • Coördinatie van de opbouw van tentoonstellingen, toezien op kwalitatieve verpakking, (de-)installatie en veilig transport van kunstwerken op externe locaties
  • Plaatsbezoek bij klanten, voorbereiding van complexe opdrachten en transporten in samenwerking met de operationeel manager
  • Offertes opstellen samen met de commercieel manager
  • Vlotte communicatie met depotverantwoordelijke, procedures binnen het depot naleven
  • Praktische oplossingen voorzien voor de bekisting en manipulatie van kunstwerken
  • Toezien op het bewaren van kwaliteit op elk vlak binnen de organisatie

Bijkomende info

Gepost op 2023-11-03