Communicatiemedewerker

De VGC is de basis en de draaischijf voor de Vlaamse gemeenschap in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ze staat open voor iedereen die hierbij aansluiting zoekt.

 • GC De Markten, Brussel
 • Type: Voltijds
 • Deadline: 10/4/2023

Over deze job

Als communicatiemedewerker werk je samen met de centrumverantwoordelijke en de andere collega’s aan de visieontwikkeling, de planning en de operationele uitwerking van het gemeenschapscentrum op het vlak van informatie, communicatie en onthaal. Je ontwikkelt een uniform communicatiebeleid dat de volledige werking van GC De Markten representeert. Je rapporteert aan de centrumverantwoordelijke.

 • Communicatie en onthaal
  • Je staat in voor ‘communicatie, onthaal en informatie’ in het GC en laat dit doorstromen naar het team communicatie & onthaal, dat je ook aanstuurt.
  • Je bent mee verantwoordelijk voor de opmaak en uitvoering van het communicatieplan van het GC.
  • Je zorgt voor een maximaal bereik van diverse doelgroepen en stakeholders en informeert hen over de verschillende aspecten van de werking.
  • Je werkt mee aan het onthaal- en informatiebeleid van het GC.
  • Je bent eindverantwoordelijke voor de content van het tijdschrift, de website, de digitale nieuwsbrief, sociale media en andere informatiedragers en voor de archivering ervan.
  • Je ontwikkelt promotiemateriaal.
 • Werkprocessen
  • Je ontwikkelt communicatiestrategieën voor de werking van het GC en de externe communicatie (huisstijl, communicatie van activiteiten, imago-ontwikkeling …).
  • Je ontwikkelt communicatiestrategieën en tools voor de interne communicatie (bv. Sharepoint).
  • Je maakt (mee) het communicatiebudget op en beheert het.
  • Je ontwikkelt mee de publiekswerking (adressenbeleid en -beheer, doelgroepencommunicatie …).
 • Overleg
  • Je neemt deel aan werk- en stuurgroepen m.b.t. communicatie en publiekswerking, zowel binnen de VGC als tussen gemeentelijke en hoofdstedelijke actoren.
  • Je neemt actief deel aan hoofdstedelijk overleg met collega’s in het kader van de ontwikkeling van de regionale en bovenlokale communicatie.
  • Je neemt deel aan teamoverleg en werkoverleg.
  • Je organiseert regelmatig intern overleg in functie van onthaal en communicatie.
 • Algemene werking van het GC
  • Je ondersteunt bij activiteiten van het gemeenschapscentrum.
  • Je neemt het verslag tijdens vergaderingen.
  • Je bent bereid avond- en weekendwerk te verrichten.

Bijkomende info

Gepost op 2023-03-15