Communicatiemedewerker

Sinds 2000 neemt MUS-E Belgium een voortrekkersrol op binnen de participatieve kunsten. Als tweetalige organisatie brengt ze actieve kunstbeleving binnen bereik van kinderen en jongeren, ongeacht hun voorkennis of achtergrond. Deelnemers worden uitgenodigd om in de wereld van de kunstenaar te stappen tijdens co-creatie trajecten waarbinnen verbeelding, experiment en dialoog centraal staan. MUS-E Belgium initieert artistieke trajecten in het onderwijs, de vrije tijd en de welzijnssector. Kunstenaars uit verschillende disciplines vertalen hun eigen kunstenpraktijk naar open en creatieve processen in dialoog met de deelnemers. Sleutelbegrippen zijn verbeelding, actieve kunstbeleving en verbondenheid. MUS-E Belgium is een dynamische en nog steeds groeiende kunstenorganisatie. Het vaste team bestaat uit een 10-tal medewerkers + een wisselende ploeg van een 40-tal freelance kunstenaars (waarvan enkele met een tijdelijk contract).

  • MUS-E Belgium, Brussel
  • Type: Deeltijds
  • Deadline: 30/9/2023

Over deze job

Je bent verantwoordelijk voor het bieden van uitgebreide communicatieondersteuning voor zowel interne als externe projecten. Hierbij bouw je voort op het reeds bestaande communicatieplan en neem je de leiding in het beheer van diverse kanalen, zoals onze website, sociale media, nieuwsbrieven, presentaties en drukwerk.

Je speelt een cruciale rol in het vormgeven van een strategisch communicatieplan voor de komende vier jaar. Je verzamelt tekst- en beeldmateriaal over onze projecten om ze op een wervende manier in de kijker te kunnen zetten op de website, op sociale media en naar partners toe. In je taalgebruik heb je oog voor de inclusieve, participatieve filosofie van onze werking.

Je neemt bestaand communicatiemateriaal onder de loep en werkt dit verder uit. Je presenteert de werking van MUS-E op een heldere, toegankelijke professionele manier. Binnen de artistieke sfeer ontwikkel je een innovatieve communicatiestrategie die nauw aansluit bij ons publiek. Je vertaalt onze projecten in prikkelende verhalen met behulp van zowel tekst als audiovisueel materiaal.

Je plant en beheert de communicatie over onze evenementen in samenwerking met onze sympathieke projectcoƶrdinatoren.

Je beheert ons drukwerk, waarbij je zorg draagt voor de ontwikkeling van aantrekkelijke materialen zoals flyers, brochures en posters, evenals artistieke producties. Je zorgt voor de bestellingen bij de drukkerij waarmee MUS-E samenwerkt.

Kortom, als communicatiespecialist bij MUS-E ben je de drijvende kracht achter de effectieve overdracht van onze boodschap, zowel binnen de kunstzinnige als bredere gemeenschappen.

Bijkomende info

Gepost op 2023-09-01