Coördinator bibliotheek

  • Gemeente Rumst, Rumst
  • Type: Voltijds
  • Deadline: 15/2/2023

Over deze job

Wij zijn op zoek naar een nieuwe, dynamische coördinator bibliotheek die als eindverantwoordelijke van een sterk team deze missie vorm wil geven. Hiervoor werk je in nauw overleg samen met de beleidsverantwoordelijken, het culturele werkveld, andere diensten van het lokaal bestuur, lokale partners, vrijwilligers en inwoners.

  • Je bouwt samen met je team de bibliotheekwerking verder uit op basis van de lokale noden en uitdagingen en je brengt voortdurend kansen en pistes voor de bibliotheek in kaart;
  • Je coördineert de dagdagelijkse werking van de bibliotheek en bent verantwoordelijk voor een vlotte planning en werkbezetting;
  • Je werkt samen aan projecten binnen het vrije tijds- en sociaal beleid. In het bijzonder met cultuur, het museum en het gemeenschapsvormende aspecten in en buiten de bibliotheek;
  • Je integreert de bibliotheekwerking in de jaarlijkse voorgangsrapporten en actieplannen. Je genereert en analyseert de bibliotheekstatistieken en evalueert permanent de werking van de bibliotheek ;
  • Je neemt deel aan de werking van de bibliotheek- en cultuuradviesraad en organiseert verschillende vormen van overleg en inspraak met betrekking tot de bibliotheekwerking;
  • Je speelt een actieve rol binnen het Brusselse bibliothecarissenoverleg ;
  • Je draagt bij tot de administratie verbonden aan je functie. Je legt de nodige contacten met andere diensten van het lokaal bestuur om de bibliotheekwerking vlot te laten verlopen.

Bijkomende info

Gepost op 2023-01-18