Coordinator

Kanaries in Actie vzw heeft als missie dans meer bekend en bemind te maken. Daarom wordt elk jaar de laatste zaterdag van april het publieksevent Dag van de Dans georganiseerd én in aanloop verschillende verdiepende activiteiten (inspiratiedag, lokale overlegmomenten, Hit the Stage). Kanaries in Actie is een ledenorganisatie: verschillende gezelschappen, producenten, theaters en instituten, actief in het dansveld in Vlaanderen en Brussel, zetten hun schouders onder het initiatief om samen te bouwen aan een breder draagvlak voor dans, een breder publiek en een geconnecteerd dansveld.

 • Kanaries in Actie / dag van de dans, Vlaanderen
 • Type: Voltijds
 • Deadline: 12/2/2023

Over deze job

De leden van Kanaries in Actie zoeken een coördinator die een toekomstvisie ontwikkelt om de missie en de doelstellingen te realiseren. Je hebt een stimulerende en verbindende rol, een ware bruggenbouwer:

 • Je staat in contact met de verschillende spelers in het dansveld (leden van de vzw, choreografen, dansers, programmatoren, communicatiemedewerkers etc.). Met hun input ga je aan de slag om het uitgestippelde beleid voor 2023-2025 invulling te geven én het beleid voor de jaren erna vorm te geven.
 • Je brengt de spelers in het dansveld samen en stimuleert dialoog en overleg op regionaal en landelijk niveau.
 • Daarnaast kan je ook bruggen bouwen met actoren buiten het dansveld om Dag van de Dans meer zichtbaarheid te verlenen.

De coördinator is de drijvende kracht om de huidige activiteiten, waarvan Dag van de Dans de spil is, in goede banen te leiden:

 • Op basis van de plannen van de spelers in het dansveld verzamel je een kwalitatief programma voor Dag van de Dans. Je bent geen curator, wel een inspirerend aanspreekpunt.
 • Je zet een prikkelende en toegankelijke overkoepelende communicatiecampagne op, en doet o.a. beroep op freelancers voor de uitvoering (vormgeving, videast, fotograaf, …).
 • Je organiseert de praktische zaken zodat de Dag van de Dans vlot verloopt en grote zichtbaarheid kent.
 • Je organiseert de praktische en organisatorische aspecten van de verdiepende activiteiten.
 • Je denkt inhoudelijk na over de invulling van het thema van elke editie van Dag van de Dans en stelt daarvoor het juiste team samen (gezicht/ambassadeur, adviseurs, sprekers, …).

De coördinator runt de basis zakelijke aspecten van de vzw :

 • Je hebt een basiskennis i.v.m. loonadministratie.
 • Je staat in voor de begroting en het budgetbeheer.
 • Je verzorgt de administratieve taken (verzekeringen, betalingen, opstellen contracten, …).
 • Je gaat actief op zoek naar bijkomende financiering.
 • Je rapporteert geregeld aan het bestuursorgaan en de algemene vergadering (en gaat aan de slag met de notulen en eventuele statutenwijzigingen).

Bijkomende info

Gepost op 2023-01-12