Coördinator erfgoed

De vzw Regionaal Landschap Haspengouw & Voeren is het oudste Regionaal Landschap van Vlaanderen en bestaat sinds 1979. Het is een samenwerkingsverband tussen overheden, natuurverenigingen, landbouworganisaties, erfgoedorganisaties, wildbeheereenheden, private landeigenaren en toeristische verenigingen.

 • Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren, Kortessem
 • Type: Voltijds
 • Deadline: 29/6/2023

Over deze job

 • Op maat van de streek jaaractieplannen Onroerend Erfgoed opmaken en mee helpen realiseren
 • Verantwoordelijk voor de goede uitvoering van de Intergemeentelijke Onroerende Erfgoeddienst. Zowel de inhoudelijke als financiële opvolging
 • Missing links detecteren, inventariseren en analyseren van het onroerende erfgoed in Haspengouw.
 • Actief opsporen van actuele en toekomstige noden op het vlak van erfgoedzorg
 • Op de hoogte blijven van ontwikkelingen op vlak van de zorg voor het onroerend erfgoed (archeologisch, landschappelijk en bouwkundig) en dit omzetten in de praktijk.
 • Lokaal draagvlak voor het Haspengouws Onroerend Erfgoed creëren en integreren in andere beleidsdomeinen en beleidsniveaus en dat in overleg met de verschillende actoren binnen de regio.
 • Creëren van een breed maatschappelijk draagvlak voor een duurzame erfgoedzorg in het werkingsgebied.
 • Ontwikkeling, uitvoering en/of begeleiden van sensibiliserings-, communicatie- en publieksgerichte initiatieven.
 • Advies en ondersteuning van eigenaars en beheerders van onroerend erfgoed, inclusief ondersteuning, begeleiding van restauratie- en herbestemmingsdossiers van erfgoedpatrimonium bij de opmaak van subsidie-, premie- en toelatingsaanvragen.
 • Beoordeling en adviesverlening bij vergunningsaanvragen.
 • Aanmoedigen van historisch onderzoek en kennisbeheer betreffende het onroerend erfgoed in het werkingsgebied en dit voor een breed publiek ontsluiten door middel van bv. lezingen, studiedagen, educatieve activiteiten, deelname aan Open Monumentendagen en Archeologiedagen.
 • Opbouwen, samenbrengen en onderhouden van een gebiedsgericht en inhoudelijk relevant netwerk.

Bijkomende info

Gepost op 2023-05-16