Cultuurbeleidscoördinator

  • Gemeentebestuur Sint-Agatha-Berchem, Brussel
  • Type: Deeltijds
  • Deadline: 29/9/2023

Over deze job

De cultuurbeleidscoördinator is verantwoordelijk voor het algemeen cultuurbeleid van de gemeente, dit wil zeggen de opmaak van het beleidsplan, de jaarlijkse actieplannen en de voortgangsrapporten. Hij/zij is in de eerste plaats een netwerker : hij/zij stimuleert overleg, zet samenwerkingsverbanden op en bevordert de interne en externe cultuurcommunicatie. De cultuurbeleidscoördinator ondersteunt de algemene coördinatie bij tal van gemeentelijke culturele evenementen. De cultuurbeleidscoördinator is een aanspreekpunt voor de gemeentelijke cultuurraad en socio-culturele verenigingen, ook inzake subsidiëring. De cultuurbeleidscoördinator staat ook in voor het gemeentelijk erfgoedbeleid.

De cultuurbeleidscoördinator staat m.a.w. in voor:

  • De coördinatie van de verschillende aspecten van het gemeentelijk cultuurbeleid
  • De redactie van het cultuurbeleidsplan, het jaarlijkse actieplan en het voortgangsrapport
  • De begeleiding van de processen die verbonden zijn met de uitvoering en de evaluatie van het cultuurbeleidsplan
  • Administratieve taken inherent aan de functie

De cultuurbeleidscoördinator werkt nauw samen met het culturele werkveld en de verschillende doelgroepen.. U legt verantwoording af en geeft feedback aan de adjunctdirecteur Vrije Tijd van het Departement Opvoeding en Vrije Tijd.

Bijkomende info

Gepost op 2023-08-09