Deputy director classical music bij Bozar

Als één van de twee belangrijkste pijlers van het artistieke project van Bozar, wordt het muziekseizoenontwikkeld in het hart van een multidisciplinair en crossdisciplinair huis en draagt zo rechtstreeks bij tot de unieke identiteit van Bozar in Europa. Bozar Music biedt een programmatie waarvan de kracht ligt in de combinatie van gevestigde artiesten en jonge muzikanten, repertoire en hedendaagse creatie, grote sterren en nieuwe ontdekkingen.Bozar Music ontwikkelt en implementeert een transversaal bemiddelings- en educatieprogramma dat inclusie bevordert, de verschillende assen van zijn programmatie integreert en gericht is op doelgroepen.

  • Bozar, Brussel
  • Type: Voltijds
  • Deadline: 25/6/2023

Over deze job

In overleg met de CEO & Artistic Director en onder toezicht van de Director Music ben je verantwoordelijk voor de programmatie, de coördinatie en de supervisie van concerten klassieke muziek van Bozar met als doel een coherent en aantrekkelijk artistiek programmeringsseizoen te verwezenlijken.

  • Je werkt samen met de CEO & Artistic Director en de Director Music met betrekking tot het uitstippelen van een artistieke visie op (middel) lange termijn met als doel vernieuwing te brengen in de programmatie klassieke muziek, zoals bijvoorbeeld hedendaagse klassieke muziek en projecten die een kruisbestuiving zoeken tussen repertoires en muziekgenres. Je stelt nieuwe concepten voor en werkt deze verder uit
  • Je staat in voor de programmatie van de belangrijke concerten binnen de rekening houdend met de artistieke strategie. Je programmeert de klassieke concerten, binnen de beoogde standaardreeksen en/of complementair aan de projecten, die een impact hebben op de uitstraling van het huis en een meerwaarde betekenen voor de gecibleerde doelgroepen. 
  • Je stuurt de programmator Klassieke Muziek aan en adviseert hem/haar bij het verwezenlijken van het seizoensprogramma op zowel artistiek, technisch en financieel vlak
  • Je ondersteunt de Director Music in de concrete organisatie en coördinatie van het departement, je vervangt hem tijdens afwezigheden en/of vertegenwoordigt hem bij interne en externe vergaderingen
  • Als lid van de Board Music, geef je input vanuit artistieke en financiële overwegingen en publiekswerking
  • Je volgt de ontwikkelingen in je vakgebied van nabij. Je ontwikkelt en bouwt een netwerk van internationale en transversale contacten in de culturele sector verder uit

Bijkomende info

Gepost op 2023-05-17