Deskundige be-MINE

Het toerisme in Limburg kent de laatste jaren een exponentiële groei en ook Beringen draagt hier meer dan zijn steentje aan bij. De be-MINE site heeft de afgelopen jaren een ongeziene metamorfose ondergaan en is nog steeds in volle ontwikkeling met bijvoorbeeld de komst van be-MINE PIT, maar ook de herbestemming en doorontwikkeling van het mijnstadion, de herbestemming van de mijnkathedraal of de ontwikkeling van het Kolenspoor zullen toeristische hefbomen vormen voor de site be-MINE. De rode draad van deze ontwikkelingen is “belevingsvol mijnerfgoed”.

 • Stad Beringen, Beringen
 • Type: Voltijds
 • Deadline: 5/12/2023

Over deze job

Als deskundige be-MINE sta je o.a. in voor het:

 • Aantrekken van evenementen die de uitstraling van be-MINE en stad Beringen versterken en dit in nauwe samenwerking met andere betrokken diensten 
 • Verhuren van de site als evenemententerrein alsook het behandelen en faciliteren van externe aanvragen voor het gebruik van het openbaar domein 
 • Opvolgen van reglementen inzake inname van publiek domein 
 • Ontwikkelen en opvolgen van groepsarrangementen, alsook het voeren van gerichte communicatie om in samenspraak met alle exploitanten, vanuit een gecentraliseerde aanpak, bezoeken zo vlot en aangenaam mogelijk te maken 
 • Meewerken aan een duurzame aanpak van communicatie en marketing 
 • Uitwerken van een jaarlijks promotieplan in samenwerking met exploitanten, stad Beringen en vzw toerisme 
 • Opbouwen en onderhouden van interne en externe functionele relaties/samenwerkingsverbanden (personen, doelgroepen, adviesraden, exploitanten be-MINE, verenigingen… die werkzaam zijn binnen het domein be-MINE) om een goede informatie-uitwisseling te verzekeren
 • Ondersteunen van vzw be-MINE Beheer en het opvolgen van de samenwerkingsovereenkomst 
 • Nemen van initiatieven en het opvolgen van de acties die in het kader van de overeenkomst tot stand komen 
 • Informeren van de exploitanten op de site en collega’s binnen andere diensten over het erfgoed op de be-MINE site 
 • Bijdragen aan een versterkt bewustzijn van de hoge erfgoedwaarde die be-MINE heeft en de kansen die daaruit voortvloeien 
 • Beleidsadvisering, rekening houdend met maatschappelijke en bestuurlijke ontwikkelingen en tendensen in kader van het beheer van be-MINE met als doel het valoriseren van be-MINE site

Bijkomende info

Gepost op 2023-11-17