Deskundige cultuurparticipatie

  • Groep Dilbeek, Dilbeek
  • Type: Voltijds
  • Deadline: 6/12/2023

Over deze job

Een toegankelijk en inclusief vrijetijdsaanbod in Dilbeek, daar gaan we voor! Vanuit het cultuuraanbod zorg je mee voor ontmoeting en verbinding tussen burgers, verenigingen en artiesten. Als cultuurfanaat zet je hier dan ook ten volle je schouders mee onder.

Samen met je collega’s werk je een beleid uit rond cultuurparticipatie en -programmatie, gericht op volwassenen. In de teamwerking zorgt dit beleid voor houvast bij de concrete invulling van het Dilbeeks podiumaanbod, de ondersteuning van burger- en verenigingsinitiatieven, het op poten zetten van evenementen, … .

Binnen het brede cultuuraanbod krijg je zelf ook één of meerdere specialisaties (theater, dans, film, muziek, comedy, …), toegewezen waarvoor je het podiumaanbod programmeert. Bij aanvang ligt de focus op muziek. Op langere termijn kunnen ook andere disciplines jouw specialisatie worden.

Programmeren zie je als een proces. Je ontwikkelt expertise in het betrekken van burgers bij het tot stand komen van cultuuraanbod (participatief programmeren) en geeft deze expertise door aan je collega-deskundigen.

Vanuit een regierol volg je maatschappelijke tendensen en uitdagingen voor de sector op. Je gaat actief aan de slag om de noden en verwachtingen van de (sub)doelgroep(en) van het team te verkennen. Je voelt je thuis in het socio-culturele werkveld en bouwt proactief een netwerk uit met spelers, partners, verenigingen, … . Dit netwerk zet je in om op maat antwoorden te bieden op Dilbeekse uitdagingen of concrete noden of verwachtingen van burgers of verenigingen.

Bijkomende info

Gepost op 2023-11-13