Deskundige UiTPAS

Gimbergen stapt in 2023 in in UiTPAS Noordrand. UiTPAS is een digitale spaar- en voordeelkaart voor vrije tijd buitenhuis. Het is bovendien een belangrijk instrument om vrijtijdsparticipatie te verhogen en specifiek gericht op het wegwerken van participatiedrempels voor personen in armoede.

 • Gemeente Grimbergen, Grimbergen
 • Type: Voltijds
 • Deadline: 18/4/2023

Over deze job

Je bouwt een visie en strategie uit betreffende de participatie aan vrije tijd met een bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen. Hierbij sta je ook in voor de communicatie en promotie om UiTPAS in Grimbergen op de kaart te zetten.

 • Je geeft UiTPAS binnen Grimbergen vorm en betrekt hierbij alle relevantie actoren binnen het vrijetijdsveld
 • Je bouwt je netwerk uit en legt contact met alle relevante betrokkenen (verenigingen, armoedeorganisaties, sociaal huis, …) en ondersteunt hen bij het aanbieden van de voordelen die UiTPAS kan bieden
 • Je zet in op laagdrempelige participatie aan vrijetijdsbeleving met bijzondere aandacht voor personen in armoede
 • Je tekent processen uit voor de implementatie van UiTPAS Grimbergen en waakt erover dat UiTPAS een concreet en duurzaam verhaal wordt binnen de gemeente
 • Je gaat actief op zoek naar mogelijkheden om UiTPAS in Grimbergen onder de aandacht te houden
 • Je ondersteunt het UiTPAS-verhaal door op een originele en efficiënte manier te communiceren rond UiTPAS met aandacht voor alle doelgroepen
 • Je treedt op als aanspreekpunt voor aanbieders en gebruikers van UiTPAS en beantwoordt alle vragen inzake voordelen, de werking van het systeem en de backoffice
 • Je bent verantwoordelijke voor het opzetten en opvolgen van een stuurgroep UiTPAS binnen de gemeente; je roept de stuurgroep samen, maakt de agenda en de verslagen
 • Je rapporteert op reguliere basis over je werkzaamheden en vorderingen aan je diensthoofd en andere betrokkenen waar nodig
 • Je beheert en volgt de financiële flow m.b.t. de kostendeling op en rapporteert hierover aan je diensthoofd

Bijkomende info

Gepost op 2023-03-08