Digitaal expert

  • MSK Gent, Gent
  • Type: Voltijds
  • Deadline: 2/10/2023

Over deze job

Als digitaal expert maak je deel uit van het team bedrijfsvoering van het MSK, aangestuurd door de zakelijk coördinator. Het team bedrijfsvoering is o.a. verantwoordelijk voor het realiseren van de transversale beleidsdoelstellingen m.b.t. kennis en expertise, duurzaamheid, inclusie en digitalisering.

  • In deze functie ben je een digitale duizendpoot. Je bent creatief, je hebt zin om innoverend aan de slag te gaan en je pakt uitdagingen met veel passie aan. Als bruggenbouwer werk je team-overschrijdend en ben je heel flexibel.
  • Je werkt in nauw overleg met de afdelingshoofden van het museum een duurzame digitale visie en strategie (doelstellingen, actieplan, timing, milestones, prioriteiten) uit, die je in functie van de beleidsdoelstellingen en de noden (projectmatig) implementeert, periodiek evalueert en desgewenst actualiseert of bijstuurt.
  • Hiertoe werk je gericht samen met de verschillende afdelingen van het MSK, die je vanuit jouw expertise adviseert, coacht en motiveert in het realiseren van hun digitale doelstellingen en procesoptimalisaties. Verder begeleid je hen doorheen hun digitale transitie en bied je hiertoe coördinatie en technische ondersteuning aan, steeds gestoeld op de organisatie-breed gedragen overkoepelende visie.
  • Daarnaast ga je in overleg met structurele, ook externe, partners, breng je nieuwe ontwikkelingen, toepassingen en opportuniteiten (partnerschappen, subsidiestromen, …) in kaart en spreek je hiertoe je opgebouwde netwerk aan.
  • Tot slot vertegenwoordig je het MSK in overkoepelende overlegfora ter bijdrage aan de ontwikkeling van een MSK-overschrijdend digitaal discours.

Bijkomende info

Gepost op 2023-09-15