Directeur

Cultuurcentrum De Schakel vzw is een cultuurhuis in Waregem met een open geest waar artiesten van alle niveaus en pluimage, kunst- en cultuurliefhebbers, geïnteresseerden en toevallige passanten, uit alle windstreken samenkomen en elkaar op een fijne manier ontmoeten, bewonderen en verwonderen.

 • CC De Schakel, Waregem
 • Type: Voltijds
 • Deadline: 15/10/2023

Over deze job

 • Je draagt de eindverantwoordelijkheid over alle aspecten van de beleidsvoering en het beheer: artistiek, personeel, zakelijk-financieel, communicatie, facilitair, logistiek, organisatie,…
 • Je vormt een visie op basis van een doorgedreven overleg met het programmatieteam en zorgt voor een transparante en gezonde financiële werking ter ondersteuning van artistieke keuzes. Het verder uitzetten van de lijnen in een nieuw beleidsplan is jouw topprioriteit, alsook een continu evalueren, actualiseren en bijsturen ervan. Je streeft hierbij te allen tijde naar een kwalitatief cultureel klimaat.
 • Je vertaalt strategie en beleid naar concrete doelstellingen en acties. Je stippelt een langetermijn parcours uit voor De Schakel en bewaakt hierbij steeds de koers om het huis, haar medewerkers en publiek continuïteit te bieden, maar je ziet ook opportuniteiten en durft nieuwe paden te bewandelen.
 • Je bent het gezicht van De Schakel en vertegenwoordigt het cultuurcentrum in huis, in de stad en de ruime regio. Je bent een echte netwerker, zoekt proactief naar interessante en nieuwe samenwerkingen, financieringsmogelijkheden e.a. om zo de reikwijdte van het huis te vergroten en de positie ervan in het culturele landschap te versterken.
 • Als tussenpersoon tussen dagelijkse werking, raad van bestuur en stedelijke overheid ben je hét aanspreekpunt voor het huis.
 • Je leidt en coacht, direct en indirect, een groep van 20 enthousiaste medewerkers en ongeveer 30 vrijwilligers.
 • Je bent verantwoordelijk voor het uitwerken van een HR beleid waarin medewerkers en vrijwilligers zich betrokken voelen, waarin geïnvesteerd wordt in duurzame werkrelaties, zowel in teamverband als op individueel niveau.
 • Je weet de mensen rondom je te inspireren en stimuleren om de visie van het huis te onderschrijven en actief bij te dragen aan veranderingen.
 • Je ontwikkelt, coördineert en verbetert werkprocessen met het oog op een kwaliteitsvolle, heldere en efficiënte interne werking én dienstverlening naar het publiek.
 • Je deinst er niet voor terug om af en toe een avondpermanentie op te nemen.
 • Je bent verantwoordelijk voor het contact en de afspraken met de concessiehouder.

Bijkomende info

Gepost op 2023-09-15