Directeur

Cultuurcentrum ‘Het Perron’ staat in voor het kunst- en cultuurbeleid van stad Ieper. Onze werking heeft als doel om een optimale cultuurspreiding en –participatie te realiseren en om een optimale gemeenschapsvorming mogelijk te maken. Hiervoor streeft het cultuurcentrum ernaar om een kwalitatief sterk aanbod aan te bieden, gericht naar en bereikbaar voor een zo ruim mogelijk publiek. Om dit te realiseren bieden we enerzijds ondersteuning aan individuen, organisaties en verenigingen voor hun (sociaal) culturele activiteiten. Anderzijds zetten we ook eigen activiteiten en samenwerkingsverbanden op.

  • Cultuurcentrum Het Perron, Ieper
  • Type: Voltijds
  • Deadline: 4/4/2023

Over deze job

Je neemt de lead in het strategisch beleid, de algemene werking en organisatie van cultuurcentrum Het Perron. Als eindverantwoordelijke zet je samen met jouw team de schouders onder het culturele aanbod in Ieper en verstevigt doelgericht het netwerk en de positie van het cultuurcentrum in de wijde regio. Je geeft daarbij leiding, coaching en sturing aan de verschillende medewerkers en expertises binnen het team.

Bijkomende info

Gepost op 2023-03-13