Directeur

Het Erfgoedhuis | Zusters van Liefde bewaart en vertelt de geschiedenis van de reli-gieuze congregatie en van hun realisaties in onderwijs en zorg. ZLJM vormt vandaag een internationale groep met 1220 leden met het zwaartepunt in Azië en Afrika. Deze actieve congregatie heeft veel erfgoedsporen nagelaten en Erfgoedhuis | Zusters van Liefde beheert deze collecties. Onze organisatie fungeert als een interne archief-dienst van de congregatie, maar is de laatste 30 jaar uitgegroeid tot een publieksge-richt Erfgoedhuis.

  • Erfgoedhuis Zusters van Liefde, Gent
  • Type: Voltijds
  • Deadline: 24/9/2023

Over deze job

We zijn op zoek naar een historicus met interesse in erfgoed- en monumentenzorg, collectiebeheer en sociale projecten, die de leiding wil nemen over het Erfgoedhuis. Je werkt in opdracht van het algemeen bestuur van de congregatie dat in Brussel gevestigd is, maar het dagelijks bestuur van het Erfgoedhuis te Gent wordt door jou zelf ingevuld. Je wordt ondersteund door de diensten van de Taborgroep op het vlak van infrastructuur, gebouwenbeheer, ICT en personeelsaangelegenheden. Er is een jobstudent aanwezig voor ondersteunende taken en er is een enthousiaste groep bekwame vrijwilligers die een waaier aan taken op zich nemen.

  • Je beheert en conserveert de collecties: archief, beeld & geluid, bibliotheek en de objectencollectie. Je verzorgt de overdrachten, registreert en inventariseert.
  • Je zorgt voor de ontsluiting van de collectie naar het publiek, d.w.z. je bent verantwoordelijk voor de leeszaalwerking, ontleningen en andere raadplegingen. Je bent vrij om deel te nemen aan initiatieven zoals Erfgoeddag, Open Monumentendag en andere initiatieven, je hebt de mogelijkheid om kleine tijdelijke tentoonstellingen te organiseren, je faciliteert rondleidingen en gidsbeurten in de gebouwen verzorgd door een gidsenvereniging, je hebt de mogelijkheid om bijdragen te publiceren in tijdschriften of publicaties uithet historische of erfgoedveld. Je verzorgt de sociale media, waarbij de focus ligt op het onderhouden van de website en de facebook-pagina.
  • Je faciliteert en organiseert sessies binnen onze werking “Erfgoed en Welzijn”. Je werkt samen met de betrokken partners, zoals andere erfgoedinstellingen, zorgorganisaties en opleidingen voor zorgberoepen door de gebouwen en de collectie ter beschikking te stellen. Waar nodig steek je ook zelf actief een handje toe.
  • Je bent de plaatselijke verantwoordelijke en vertegenwoordiger van de bouwheer (Algemeen bestuur) voor de uitvoering van het 4-jarige masterplan voor de renovatie, restauratie en herinrichting van het Erfgoedhuis en het beschermde monument in zijn geheel

Bijkomende info

Gepost op 2023-08-24