Directeur

Het VAi is de referentie voor architectuurcultuur in Vlaanderen en Brussel. We maken het publiek attent op het belang van een goed ontworpen leefomgeving, stimuleren het maatschappelijke debat over het ontwerp van gebouwen/steden en verspreiden kennis over architectuur. Gevestigd in De Singel in Antwerpen, organiseren we tentoonstellingen, lezingen, debatten, publicaties en evenementen, zoals het tweejaarlijkse Architectuurboek Vlaanderen en het Festival van de architectuur. Bovendien vertegenwoordigt het instituut Vlaanderen op internationale evenementen zoals de Architectuurbiënnale in Venetië en is het ingebed in een wereldwijd netwerk van architectuurinstituten. Het VAi beheert een zeer rijke collectie architectuurarchieven die voortdurend aangroeit. De collectie stelt ons in staat om een brug te slaan tussen heden, verleden en toekomst van architectuur. Het VAi neemt ook een actieve rol op in de zorg voor het brede cultureel erfgoed van stoel tot stad. We brengen dit erfgoed in kaart, geven er advies over en informeren een breed publiek via publicaties en tentoonstellingen.

 • Vlaams Architectuurinstituut, Antwerpen
 • Type: Voltijds
 • Deadline: 8/12/2023

Over deze job

 • Als artistiek-algemeen directeur zorg je voor de realisatie van de missie en visie van het VAi.
 • Je ontwikkelt een artistieke visie op lange termijn, zowel voor de culturele erfgoedwerking als voor de hedendaagse werking van het VAi. Je werkt hiervoor nauw samen met de verantwoordelijken binnen de organisatie voor de VAi Collectie, VAi Kenniscentrum en de werking rond hedendaagse architectuur. Je bent de artistiek eindverantwoordelijke voor de drie deelwerkingen.
 • Je zorgt dat het VAi zowel in binnen- als buitenland een speler van betekenis is die de architectuurcultuur uit Vlaanderen en Brussel stimuleert en representeert.
 • Je onderhoudt goede contacten en smeedt samenwerkingen met belangrijke spelers op het vlak van architectuur(cultuur) in binnen- en buitenland, gaande van architectuuropleidingen, bouwmeesters, uitgevers en presentatieplekken voor architectuur.
 • Je houdt de vinger aan de pols van wat speelt in het hedendaagse architectuurdebat en op het vlak van architectuurarchieven, in binnen- en buitenland. Je zorgt ervoor dat de artistieke werking van het VAi voorop loopt.
 • Je maakt je het Kunsten- en Cultureel-erfgoeddecreet eigen en zorgt dat het VAi daarin zijn positie verstevigt om de missie te realiseren. Je bent eindverantwoordelijke voor de artistieke en zakelijke beleidsplannen die het VAi opmaakt binnen het Kunsten- en Cultureel-erfgoeddecreet.
 • Je zorgt voor een gedegen zakelijk beleid van de organisatie. Je houdt de organisatie financieel gezond, hebt de eindverantwoordelijkheid over het HR-beleid en denkt strategisch na over de toekomstige huisvesting van de organisatie. Je werkt hiervoor nauw samen met de zakelijk coördinator. Samen met het team vertaal je dat naar een operationele werking.
 • Je rapporteert aan het bestuursorgaan en de algemene vergadering.

Bijkomende info

Gepost op 2023-10-26