Directeur infrastructuur

Kunstsite deSingel in Antwerpen, opgericht in 1968, is eigendom van AP Hogeschool en de Vlaamse Overheid. Ze is ter beschikking gesteld van 2 organisaties: het Koninklijk Conservatorium Antwerpen (School of Arts) van de AP Hogeschool en de vzw DE SINGEL (Vlaamse Overheid). Via deze organisaties maken ook nog andere culturele instellingen of organisaties gebruik van de site. De vzw Beheer Kunstsite staat in voor het gemeenschappelijk huurdersonderhoud, de energievoorziening, de bewaking en de verdeling van de kosten tussen de verschillende partijen. DE SINGEL is een kunstinstelling van de Vlaamse Overheid en organiseert concerten en podiumkunsten voorstellingen. Het Koninklijk Conservatorium Antwerpen is een kunstopleiding en onderdeel van de AP hogeschool.

 • Beheer Kunstsite deSingel, Antwerpen
 • Type: Voltijds
 • Deadline: 10/2/2023

Over deze job

 • Als ‘Directeur Infrastructuur’ ben je eindverantwoordelijke voor het onderhoud en de beveiliging van het gebouw en de installaties, en de veiligheid van de gebruikers.
 • Je maakt lange termijn onderhoudsplannen en detecteert nieuwe noden voor de verbetering en vernieuwing van de infrastructuur en technische uitrusting (waaronder ook ICT).
 • Je ontwikkelt, in nauwe samenwerking met de eigenaars en de gebruikers, een visie op de verdere ontwikkeling van de kunstsite, rekening houdende met duurzaam energiegebruik, toegankelijkheid en respect voor de bijzondere architectuur van het gebouw.
 • Je staat in voor het voorbereiden, uitwerken en begeleiden van de toekomstige infrastructuurprojecten. Je motiveert deze plannen en raamt de kosten.
 • Je stuurt een team van medewerkers aan via de teamleiders.
 • De veiligheid van medewerkers, publiek en artiesten staat onder jouw supervisie. Samen met de teamleider gebouwonderhoud, de technisch-artistieke directeur van DE SINGEL en de interne en externe preventieadviseurs, breng je de veiligheidsrisico’s in kaart, en ontwikkel je een globaal preventieplan en jaarlijkse actieplannen.
 • Je hebt de supervisie over de onderhandelingen van de contracten met de onderhoudsfirma’s.
 • Je volgt de beheersovereenkomst op met de Vlaamse Overheid.
 • Je staat in voor de voorbereiding van de Beheerscommissie, het kwartaaloverleg van eigenaars en gebruikers van de Kunstsite. Je staat in voor agendering, toelichting en opvolging begroting.
 • Je rapporteert aan de Raad van Bestuur Kunstsite vzw, de Beheerscommissie en de algemeen directeur van DE SINGEL.
 • Je vertegenwoordigt Beheer Kunstsite in het directiecomité van DE SINGEL vzw

Bijkomende info

Gepost op 2023-01-09