Directeur programmatie

Explore.Brussels (EB) is een netwerk van verenigingen voor geleide bezoeken, bestaande uit 6 Brusselse organisaties (aangesloten en partners) met een toeristisch thema: ARAU (Atelier de Recherche et d'Action Urbaines), Arkadia, Brussel Babbelt en Pro Velo als aangesloten verenigingen en La Fonderie en Korei als partners. Samen bieden deze organisaties elk jaar een programma met geleide bezoeken. Ze laten de hoofdstad elk op een eigen, complementaire manier zien en organiseren wandelingen en tochtjes met de bus, de fiets of de boot. Het is de opdracht van EB om dit aanbod van geleide bezoeken van deze aangesloten verenigingen en partners in de kijker te zetten

 • Explore.Brussels, Brussel
 • Type: Voltijds
 • Deadline: 17/6/2023

Over deze job

De Directeur Programmatie en Communicatie waakt samen met zijn/haar team van 4 deeltijdse medewerkers (2 VTE) over de kwaliteit en samenhang van de inhoud van de projecten (locaties, activiteiten enz.). Dit gebeurt onder meer via de ontwikkeling en opvolging van wetenschappelijke en institutionele samenwerkingen (overheid en privé), ook in het buitenland. Hij/zij ziet ook toe op een samenhangende inhoud van de communicatie. Hij/zij is dus ook de woordvoerder van EB voor alles wat met de inhoud van de projecten heeft te maken.

 • Je werkt samen met de Administratieve Directeur
 • Je brengt wetenschappelijke en academische samenwerkingen tot stand
 • Je ontwikkelt samenwerkingen met instellingen in het buitenland
 • Je coördineert het werk van een inhoud- en communicatieteam (team van 4 deeltijdse medewerkers, en eventueel communicatie)
 • Je coördineert de programmatie van de projecten (prospectie van de locaties en eigenaars, organisatie van lezingen of pedagogische activiteiten, samenhang van het programma), volgens het kader dat werd bepaald door de Raad van Bestuur en de Administratieve Directeur.
 • Je stimuleert de hernieuwing van bestaande projecten, onder meer via samenwerkingen met het buitenland of de academische wereld, en via regionale, nationale en internationale networking.
 • Je zorgt ervoor dat gidsen worden bijgeschoold
 • Je coördineert de uitvoering van communicatieacties die kaderen in het strategisch communicatieplan, en dat zowel voor interne opdrachten als eventuele externe opdrachten.
 • Je ziet toe op de uitvoering van de opdrachten die werden toevertrouwd aan het team dat je coördineert
 • Je staat garant voor de wetenschappelijke kwaliteit van de inhoud van de projecten en hun vernieuwing
 • Je treedt op als woordvoerder als het gaat om het stedelijk erfgoed en de geschiedenis van de architectuur van de stad (bijv. contacten met de pers, public relations, interviews, spreken in het openbaar, ontmoetingen in het buitenland)

Bijkomende info

Gepost op 2023-05-02