Educatief expert

Het War Heritage Institute (WHI) heeft als missie het valoriseren van het Belgische militaire erfgoed en de herinnering aan de gewapende conflicten op Belgisch grondgebied of die conflicten met inzet van Belgen in het buitenland. Deze missie houdt het beheer, het verwerven en de restauratie van collectiestukken, documenten en immateriële getuigenissen in voor de periode vanaf de middeleeuwen tot heden. Het WHI beheert en coördineert een netwerk van uitzonderlijke musea en militaire sites. Het WHI staat voor een multidisciplinaire interpretatie door deze sites te kaderen in hun militaire, politieke, technologische, economische, sociale en culturele context. Bij deze missie hoort eveneens het doorgeven van de herinnering aan deze gewapende conflicten via creatieve en stimulerende initiatieven gericht op verschillende doelgroepen. Tot slot voert het WHI op internationaal niveau wetenschappelijk onderzoek naar militaire geschiedenis en erfgoed.

  • War Heritage Institute, Brussel
  • Type: Voltijds
  • Deadline: 25/9/2023

Over deze job

  • Je organiseert in deze afwisselende functie de rondleidingen en de gidsenwerking zo efficiënt mogelijk.
  • Je zet je creativiteit in om nieuwe educatieve tools te ontwikkelen (rondleidingen, workshops, animaties, dossiers, spelboekjes, …) voor een diverse publiek (families, peuters, kleuters, lagere schoolkinderen, middelbare schoolkinderen, jeugdverenigingen, toeristen, verenigingen voor gepensioneerden,…).
  • Je stemt het educatieve aanbod af op de permanente collecties en eventuele tijdelijke tentoonstellingen in onze zalen.
  • Je bouwt een netwerk op binnen het onderwijs en het verenigingsleven en houdt regelmatig contact met je doelpubliek.

Bijkomende info

Gepost op 2023-09-13