Erfgoedmedewerker

WIE ZIJN WIJ? Regionaal Landschap Lage Kempen (RLLK) investeert in een levend landschap. We versterken natuur en erfgoed en verbinden ze met mensen. We bouwen bruggen tussen partners en sectoren. We laten tradities en nieuwe gebruiken elkaar inspireren. Meer info vind je op www.rllk.be of via deze video. De Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst Lage Kempen (IOED) is volledig ingebed in de werking van het RLLK en werkt voor 10 van haar gemeenten. Als lokaal expertisecentrum is de IOED het eerste aanspreekpunt voor bouwkundig erfgoed, historische landschappen en archeologie. Onze brede werking is gericht op het delen van kennis, ondersteunen van erfgoedprojecten en uitbouwen van een draagvlak voor het onroerend erfgoed. Onze IOED ondersteunt de gemeentebesturen in hun onroerend erfgoedbeleid met de focus op het bouwkundig, archeologisch en landschappelijk erfgoed. Met kennis van zaken willen we het lokale erfgoed behouden, ontwikkelen en ontsluiten. In dialoog met bewoners, belanghebbenden en deskundige partners brengen we het erfgoed onder de aandacht. Zo creëren we een groot draagvlak voor onroerend erfgoed en stellen we het veilig voor de toekomst. Meer info vind je hier.

  • Regionaal Landschap Lage Kempen (RLLK), Houthalen-Helchteren
  • Type: Voltijds
  • Deadline: 9/4/2023

Over deze job

Je werkt nauw samen met de IOED coördinator en de landschapscoördinator van RLLK in het erfgoedteam. Je ondersteunt de gemeenten inhoudelijk in de uitwerking van erfgoedacties. Andere collega’s van het RLLK ondersteunen jou en de IOED coördinator op vlak van administratie, financiën, communicatie, participatie, projectwerking…

Als medewerker (M/V/X) van de IOED Lage Kempen:

  • Ben je een betrouwbaar aanspreekpunt voor onroerend erfgoed voor gemeenten, organisaties en particulieren.
  • Verleen je advies over het bestaande erfgoedinstrumentarium.
  • Ondersteun je de dagdagelijkse werking en volg je acties nauwgezet op. Je organiseert overleg met partners en zorgt voor een goede informatiedoorstroming naar alle betrokkenen.
  • Stimuleer je nieuwe initiatieven en/of projecten rond onroerend erfgoed en breng je je enthousiasme over bij de partners en betrokkenen.
  • Help je de gemeenten de zichtbaarheid van hun onroerend erfgoed te vergroten en verhoog je het lokaal draagvlak voor het erfgoed bij bewoners en bezoekers via publiekswerking, educatie, communicatie en sensibilisering.
  • Bouw je het erfgoednetwerk verder uit en breng je alle actoren samen rond gezamenlijke acties en projecten.

Bijkomende info

Gepost op 2023-03-10