Financial consultant

Herita is de National Trust van Vlaanderen en werkt samen met andere National Trusts wereldwijd. Op deze manier maken we deel uit van een internationale gemeenschap van meer dan 1.000 monumenten die beheerd worden in het algemeen belang.

 • Herita vzw, Antwerpen
 • Type: Voltijds
 • Deadline: 31/7/2023

Over deze job

Onze organisatie is sterk aan het groeien. Als Financial Consultant speel je een cruciale rol in deze ontwikkeling, die je mee vorm geeft samen met de Financial Manager. De komende jaren investeren we meer dan 35 miljoen euro in het historisch patrimonium in Vlaanderen.

 • Je stelt begrotingen, analyses en rapportages voor projecten en sites op voor het management en voor belangrijke stakeholders. Je zorgt voor de optimalisatie hiervan.
 • Je volgt businessplannen op en monitort de inkomsten- en uitgaven van de sites en van projecten.
 • Je spoort financiële risico’s binnen projecten en de sites op en formuleert aanbevelingen aan het management.
 • Je implementeert financiële controles en processen in het kader van projecten en site-ontwikkeling.
 • Je ondersteunt je collega’s bij subsidieaanvragen.
 • Je kan de financieringsbehoeften of financiële mogelijkheden van de organisatie in kaart brengen en aangepaste acties voorstellen en uitvoeren (kredietlijn, investering, …).
 • Je ontwikkelt templates voor en ondersteunt bij contracten en financiële afsprakenkaders met externen.
 • Je kan in eenvoudige termen communiceren met de werkvloer.

Bijkomende info

Gepost op 2023-07-06