Junior stafmedewerker onderzoek

Als steunpunt voor sociaal-cultureel werk nemen we een intermediaire positie in tussen het sociaal-culturele veld en de Vlaamse overheid. Ons doel: bijdragen aan de ondersteuning en ontwikkeling van het sociaal-culturele veld en de werkers en organisaties die er deel van uitmaken.

  • Socius vzw, Brussel
  • Type: Voltijds
  • Deadline: 31/10/2023

Over deze job

  • Je maakt – onder begeleiding van en in samenwerking met – een senior onderzoeker een kwalitatieve en kwantitatieve analyse van de voortgangsrapporten van door de Vlaamse Gemeenschap erkende sociaal-culturele volwassenenorganisaties. Dit onderzoek is een vervolg op ‘Stromen in de civiele samenleving’.
  • Op basis van die analyse formuleer je inzichten en tendensen die de werking van de sector van het erkend sociaal-cultureel volwassenenwerk helpen scherp in kaart te brengen.
  • Je bewaakt mee de planning en timing van het onderzoek.
  • Je rapporteert schriftelijk over de bevindingen in een onderzoeksrapport.

Bijkomende info

Gepost op 2023-09-12