Medewerker facilitair beheer/dossierbeheerder investeringsprojecten

Concertgebouw Brugge is een internationaal kunstenhuis voor muziek, hedendaagse dans en klankkunst. De inspirerende architectuur biedt ook ruimte voor beeldende kunst, literatuur, fotografie en film. Het Concertgebouw verwelkomt als open huis een diversiteit aan kunstenaars, publiek en partners uit binnen- en buitenland en is met zijn werking ook op andere plekken in de stad actief. Door in te zetten op creatie, creativiteit en interactie met kunstenaars in elke fase van hun loopbaan wil het Concertgebouw vernieuwende impulsen geven aan de kunsten en een verscheiden publiek raken, betrekken en helpen ontdekken. Concertgebouw Brugge geeft zo een internationale uitstraling aan de stad Brugge en aan Vlaanderen. Naast de eigen artistieke werking stelt het Concertgebouw zijn infrastructuur als culturele ondernemer ter beschikking van derden voor de organisatie van alle mogelijke evenementen. De Concertzaal (1289 plaatsen), de Kamermuziekzaal (maximaal 322 plaatsen), de diverse ontvangstruimten met panoramisch zicht op de historische binnenstad van Brugge, kortom het hele gebouw kan gebruikt worden voor de organisatie van congressen, bedrijfs- en privé-events en culturele gastproducties. Als houder van een recht van opstal staat het Concertgebouw ook als een goed huisvader in voor het beheer van het gebouw en de infrastructuur. Het Concertgebouw staat tevens in voor het beheer van en de investeringen m.b.t. het gebouw en baat het Concertgebouwcafé uit. Het gebouw heeft een onderhoudsnood door het intensief gebruik waardoor slijtage en defecten optreden die het team Infrastructuur proactief aanpakt, onder meer door theoretische voorspellingen van vervangingsinvesteringen door een conditiemeting van het gebouw (cfr. de NEN 2767 standaard).Het onderhoud gebeurt deels in eigen beheer en deels in outsourcing bij onderhoudsfirma’s en aan het huis verbonden aannemers.

  • Concertgebouw Brugge vzw, Brugge
  • Type: Voltijds
  • Deadline: 20/2/2023

Over deze job

De medewerker facilitair beheer maakt deel uit van het team “Infrastructuur” dat instaat voor het infrastructuurbeheer met het oog op de optimale inzet en het duurzaam beheer van het gebouw, de systemen en de technieken. De medewerker facilitair beheer rapporteert aan de coördinator Infrastructuur.

Als ‘medewerker facilitair beheer’ sta je in voor het beheer van een deel van de infrastructurele investeringen. Dit omvat de opmaak van de studie, de marktbevraging cfr. de bepalingen van de Wet Overheidsopdrachten, de uitvoering van het project en de nazorg. Je kent het gebouw en de installaties en ondersteunt in het proactief beheer ervan zodat artiesten, eventorganisatoren en medewerkers in optimale en veilige omstandigheden kunnen werken en bezoekers zorgeloos kunnen genieten van de evenementen.

Bijkomende info

Gepost op 2023-01-24