Medewerker landschap

Regionaal Landschap Schelde-Durme (RLSD) zet zich via geïntegreerde landschapszorg in voor het behouden en versterken van kwaliteitsvolle & duurzame landschappen. We doen dit samen met diverse stakeholders en vormen dankzij onze expertise en ons uitgebreid netwerk een meerwaarde in deze samenwerkingen. We zetten ons in waar nodig, als trekker of als ondersteuner, in specifieke fases, of om een project van A tot Z te begeleiden, met aandacht voor de eigenheid van de streek, voor de open ruimte, voor mens, natuur, klimaat en erfgoed. Dat gebeurt via verschillende projecten, van heel lokaal tot gebiedsgericht, en het liefst met zoveel mogelijk partijen samen (buurtbewoners, verschillende overheden, verenigingen, scholen, landbouwers, jagers, natuurbeheerders, …). Bovendien zetten we de schoonheid van onze regio met fierheid in de kijker tijdens brede publieksactiviteiten. Het RLSD-team heeft een uitgebreid team van medewerkers, elk gespecialiseerd in landschap, natuur, erfgoed, participatie en/of strategisch samenwerken. Ze worden bijgestaan door een algemeen coördinator, teamcoaches en medewerkers communicatie en administratie.

  • Regionaal Landschap Schelde-Durme, Wetteren
  • Type: Voltijds
  • Deadline: 17/9/2023

Over deze job

Je zal werken binnen het team ‘Natuur en Landschap’ van RLSD. In dit team wordt vlot expertise gedeeld om samen te werken aan landschapsherstel, -behoud en -versterking met het oog op meer biodiversiteit, betere natuurverbindingen, vlotte natuurrecreatie, fijne natuureducatie en landschapsbeleving voor iedereen dicht bij huis.

Je bent verantwoordelijk voor de uitwerking en realisatie van een ruim scala aan projecten rond landschap en bent aanspreekpunt voor de gemeenten van ons werkingsgebied die gelegen zijn ten zuiden van de Schelde. Dit varieert van het beantwoorden van kleine landschapsvragen van particulieren, vb. “Welke soorten plant ik in een heg?”, tot het volledig uitwerken van grotere projecten.

Deze projecten begeleid je vanaf de opstartfase (voorbereiding, overleg eigenaars, participatietraject met gebruikers, technische uitwerking, aanvragen offertes) tot in de eindfase (opvolging van de werken op het terrein), met aandacht voor nazorg. Je communiceert met alle betrokkenen over de vorderingen en werkt de projecten ook administratief af. Hierbij werk je nauw samen met de collega’s van het team Natuur & Landschap en de andere RLSD-collega’s.

Bijkomende info

Gepost op 2023-08-17