Medewerker onderwijs- en productieplanning

LUCA School of Arts is een multidisciplinaire onderwijs- en onderzoeksomgeving waar creatief talent zich artistiek, uitvoerend en technisch kan ontplooien en ontwikkelen. In vier steden (Brussel, Genk, Gent en Leuven) bundelt LUCA de onderwijsexpertise van vijf gerenommeerde instituten (Sint-Lukas, Narafi, C-mine, Sint-Lucas en Lemmens). Het artistiek onderzoek van LUCA is ingebed in de geassocieerde Faculteit Kunsten van de KU Leuven. Met meer dan 700 personeelsleden en 3.800 studenten is LUCA een creatieve hub voor meer dan 4.500 kunstenaars, theater- en filmmakers, designers, musici, fotografen, leraren, onderzoekers… Respect en integriteit definiëren onze basishouding, duurzaamheid en diversiteit zien we als een troef, kwaliteit is onze drijfveer. De komende jaren willen we LUCA een identiteit geven als actor in de maatschappij, ons opleidingsinstituut onderdeel laten worden van een laboratorium, ons aanbod aanvullen met vraaggestuurde initiatieven, en onze multicampusrealiteit ontsluiten tot een netwerk. LUCA wil een omgeving creëren waarin alle talenten maximaal tot ontplooiing kunnen komen, ongeacht gender, leeftijd, culturele achtergrond, nationaliteit of functiebeperking. Daarom verwelkomen we alle talentvolle mensen die de meerwaarde van diversiteit erkennen en mee vorm willen geven aan een inclusieve organisatie.

  • LUCA School of Arts, Leuven
  • Type: Deeltijds
  • Deadline: 27/9/2023

Over deze job

Als medewerker van het team Onderwijs- en Studentenadministratie op campus Lemmens ben je verantwoordelijk voor de planning op de campus. Dit betekent concreet:

  • Je staat in voor de planning (les- evaluatie en produktieplanning) van de opleiding drama op de campus;
  • Je staat in voor het lokalenbeheer doorheen het academiejaar;
  • Je staat in voor de planning en praktische organisatie van de masterclasses;
  • Je neemt deel aan overleg dat vanuit de centrale LUCA diensten wordt georganiseerd m.b.t. planning en roostering;
  • Je werkt nauw samen met de trajectcoördinatoren Drama en met de planners van de opleiding Muziek;
  • Je bent – in overleg met de direct leidinggevende – inzetbaar bij campusactiviteiten (bijv. introductieweek, proclamatie, open campusdag, toelatingsproeven, …);
  • Je voert ook algemene onderwijs- en campus ondersteunende taken uit.

Bijkomende info

Gepost op 2023-09-07