Medewerker publiekswerking - landschap

Als Regionaal Landschap Westhoek vzw versterken we de landschappelijke kwaliteiten, werken we aan het behoud van het streekeigen karakter en het creëren van een draagvlak voor de biodiversiteitsen klimaatuitdagingen. We zijn een duurzaam samenwerkingsverband dat in overleg en samenwerking met de Provincie West-Vlaanderen, de aangesloten gemeenten, de middenveldorganisaties en de Westhoeker bouwt aan een betere landschapskwaliteit in de Westhoek.

  • Regionaal Landschap Westhoek, Ieper
  • Type: Voltijds
  • Deadline: 9/6/2023

Over deze job

De medewerker publiekswerking landschap organiseert en coördineert activiteiten, events, workshops, webinars … voor verschillende doelgroepen en het brede publiek rond de thema’s biodiversiteit, water, klimaat, duurzame ontwikkeling, landbouw, erfgoed … Bij het zoeken naar de verbindingen van deze thema’s binnen de Westhoek maak je de vertaalslag naar een breed publiek. Daarnaast sta jij in voor het mee uitbouwen van een draagvlakverbredend partnerschap rond het landschap en zijn uitdagingen. Het is een disciplineoverschrijdende functie waarbij overleg, sensibilisatie, communicatie, en het creëren van een dynamiek van essentieel belang zijn.

Bijkomende info

Gepost op 2023-04-27