Office manager

Amsab-ISG is het geheugen van sociale bewegingen en sociaal geëngageerde mensen die zich verzetten tegen onrecht en ongelijkheid. In hun streven naar gelijkwaardigheid, duurzaamheid en een betere levenskwaliteit staan thema’s als arbeid, milieu, migratie, gender, mensenrechten en globale rechtvaardigheid centraal. Als cultureel archief staan we garant voor het bewaren en beschermen van het erfgoed van die bewegingen: brieven, verslagen, affiches, foto’s, films, boeken, maar ook digitaal archief en zo veel meer. Via onderzoek, publicaties, ons tijdschrift Brood & Rozen, tentoonstellingen en andere publieksprojecten, brengen we de vaak onzichtbare verborgen geschiedenissen achter dit erfgoed naar buiten.

  • Amsab - Instituut voor Sociale Geschiedenis, Gent
  • Type: Voltijds
  • Deadline: 11/12/2023

Over deze job

  • Je bent verantwoordelijk voor de hele personeelsadministratie (loonadministratie in samenwerking met sociaal secretariaat, contracten, opvolgen tijdsregistratie (prikklok), woon-werkverkeer, verzekeringen (groepsverzekering, verzekering arbeidsongevallen), jobstudenten …
  • Je bent verantwoordelijk voor de administratie met betrekking tot de vrijwilligerswerking (contracten, verzekeringen).
  • Je voert administratieve taken uit in functie van het algemeen beleid en ter ondersteuning van de directie (correspondentie, verslagen, uitnodigingen voor vergaderingen, boekingen van lokalen, documentbeheer van het secretariaat).
  • Je staat in voor verschillende logistieke en facilitaire taken in samenwerking met de logistiek verantwoordelijke (opvolgen onderhoudscontracten en herstellingen …). 

Bijkomende info

Gepost op 2023-11-09