Onderzoeksmedewerker

FARO is het steunpunt voor de professionele cultureel-erfgoedsector.

  • FARO, Brussel
  • Type: Deeltijds
  • Deadline: 15/6/2023

Over deze job

Je zal voor FARO participeren in het ‘Onderzoeksproject met het oog op het uitwerken van een rampenstrategie voor erfgoed in Vlaanderen en in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad’. Je werkt daartoe samen met het team van adviseurs bij FARO, en met de projectpartners: het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium – KIK (coördinator), het departement Cultuur, Jeugd, en Media, het agentschap Onroerend Erfgoed, het Belgisch Blauwe Schildcomité en andere relevante sectorale organisaties. Deze partners willen samen beleidsvoorbereidend onderzoek voeren met het oog op het ontwikkelen van een gezamenlijke rampenstrategie.

Je draagt als onderzoeksmedewerker actief bij aan de uitvoering van alle werkpakketten van het onderzoeksproject. Dit omvat onder meer: desk research (stand van zaken, voorbeelden – ook internationaal), casestudies en nodenanalyse, het ontwikkelen van scenario’s, de evaluatie van het bestaande instrumentarium, en het uitwerken van aanbevelingen voor de optimalisatie van het rampenbeheer in de erfgoedsector in Vlaanderen en Brussel. Over deze opdrachten wordt aan de stuurgroep gerapporteerd. Je communiceert over het project en de thematiek naar onze sectorale doelgroepen. Je draagt als medewerker van FARO bij aan de interne planning, evaluatie en rapportering en neemt deel aan de relevante overlegmomenten bij FARO.

Bijkomende info

Gepost op 2023-05-08