Projectcoordinatie

Zinneke is een organisatie die in 2000 is opgericht om de artistieke en sociale dynamiek tussen bewoners, lokale verenigingen, scholen en kunstenaars van diverse wijken van Brussel en elders te bevorderen. Dat doet ze aan de hand van workshops die samenwerking en creativiteit stimuleren en waarvan het eindresultaat te zien is in onder andere de Zinneke Parade.

 • Zinneke, Brussel
 • Type: Voltijds
 • Deadline: 10/4/2023

Over deze job

Zinneke heeft een vacature voor de functie van projectcoördinatie. De missie bestaat erin om Brusselse bewoners, kunstenaars en organisaties bij elkaar te brengen en te laten samenwerken rond artistieke praktijken, alsook om die projecten op te volgen en te ondersteunen. Deze artistieke processen zijn gebaseerd op principes van co-creatie en culmineren in onder andere de Zinneke Parade. Deze missie wordt gedeeld en gecoördineerd met andere teamleden, die eveneens projecten in de verschillende Brusselse wijken opvolgen. Kandidaten met alle soorten profielen zijn welkom. Voor deze functie is geen specifiek diploma vereist. Ondersteuning is voorzien, alsook de mogelijkheid om zich bij te scholen.

 • Projectcoördinatie in de wijken:
  • Relevante partnerschappen bedenken rond de stedelijke, sociale, culturele, artistieke, ecologische en politieke uitdagingen;
  • Bewoners, verenigingen, jeugdhuisorganisaties, scholen, instellingen, buurtcomités, collectieven, kunstenaars in kaart brengen, benaderen en met elkaar in contact brengen;
  • De principes en werkmethoden van het Zinneke-project toelichten;
  • Ontmoetings- en werkmomenten organiseren die aangepast zijn aan de specifieke kenmerken van elk partnerschap, alsook de uitwisseling en samenwerking bevorderen en begeleiden tussen partners die onderling erg van elkaar verschillen;
  • Waken over de verstandhouding tussen partners en kunstenaars in de Zinnodes en hen actief ondersteunen, alsook de implementatie van creatieve methoden begeleiden.
 • De productie van de projecten opvolgen:
  • Oplossingen helpen vinden die aan de financiële, logistieke en technische behoeften van de projecten beantwoorden.
 • Algemene coördinatie binnen het Zinneke-team:
  • Mee nadenken over de toekomstige ontwikkeling van het Zinneke-project;
  • Deelnemen aan het uitwerken van de subsidieaanvragen;
  • Deelnemen aan de organisatie en de omkadering van de Parade;
  • Deelnemen aan het uitwerken van de evaluaties en werkingsverslagen.

Bijkomende info

Gepost op 2023-03-02