Projectleider erfgoed

Het Limburgse provinciebestuur wil een onmisbare en impactvolle schakel zijn tussen het lokale en het regionale niveau. Het wil het verschil maken op die domeinen waarvoor het Vlaamse niveau te veraf staat, en het gemeentelijke niveau de schaal mist. Onroerend erfgoed is een speerpunt voor de provincie Limburg. Het vormt mee onze identiteit, het voedt onze creativiteit en het bepaalt het uitzicht van Limburg voor de Limburgers en voor toeristen. Binnen de afdeling Erfgoed bouwt het Provinciaal Centrum voor Cultureel Erfgoed (PCCE) een algemene werking rond onroerend erfgoed uit op het gebied van expertisedeling, participatie en educatie. Het wordt hierin bijgestaan door Monumentenwacht Limburg dat via periodieke inspecties mee instaat voor het behoud en het beheer van Limburgs erfgoed.

 • Provincie Limburg, Hasselt
 • Type: Voltijds
 • Deadline: 2/12/2023

Over deze job

Je werkt actief mee aan de ontsluiting van het erfgoed in Limburg. Dit doe je door enerzijds het organiseren en het ondersteunen van projecten binnen de afdeling. Anderzijds ben je onmisbaar door doelgericht en efficiënt mee de workflow van het PCCE te organiseren en te begeleiden. Specifiek ben je verantwoordelijk voor het goede beheer van de Begijnhofkerk in Sint-Truiden, Unesco werelderfgoed.

 • Je volgt het dagelijkse beheer en het onderhoud van de Begijnhofkerk op.
 • Je behandelt de (huur)aanvragen voor extern gebruik van de Begijnhofkerk en volgt deze op.
 • Je ondersteunt en volgt de erfgoedprojecten binnen het PCCE op.
 • Je stuurt de vrijwilligers- en de gidsenwerking van de Begijnhofkerk inhoudelijk aan en neemt gepaste acties hierrond.
 • Je organiseert eigen provinciale activiteiten in de Begijnhofkerk binnen een nieuw uit te tekenen exploitatie- en presentatiebeleid.
 • Je faciliteert het algemene informatie-, communicatie- en dossierbeheer van het PCCE.
 • Je beheert het documentatiecentrum van het PCCE (ontvangen bezoekers, aanvullen documentatiemappen, beheren inventarisatielijsten, …).
 • Je ondersteunt de communicatieacties van de afdeling Erfgoed.

Bijkomende info

Gepost op 2023-09-01