Publieksbegeleider

PARCUM is het door de Vlaamse overheid erkende museum en expertisecentrum voor religieuze kunst en cultuur. Bij PARCUM vinden we dat religieus erfgoed een inspiratiebron en uitnodiging tot dialoog kan zijn voor iedereen. PARCUM brengt in haar museum tijdelijke thematentoonstellingen op het kruispunt van religie, kunst en cultuur aan de hand van nooit eerder getoond erfgoed uit kerken, abdijen en kloosters. In deze tentoonstellingen wordt bewust ingezet op dialoog: tussen religieus erfgoed en hedendaagse kunst, tussen gelovigen en niet-gelovigen, tussen jongeren en ouderen. Daarnaast is er ook een vaste collectiepresentatie en kunnen bezoekers het hart van Abdij van Park bezoeken.

  • PARCUM, Heverlee
  • Type: Vrijwilligerswerk
  • Deadline: 31/12/2023

Over deze job

Samen met de andere publieksbegeleiders ben je het eerste aanspreekpunt voor de bezoekers. Je helpt hen verder waar mogelijk en staat o.a. in voor:

  • Uitdelen van tentoonstellingsgids, audiogids, bezoekersplan, …
  • Toelichting geven bij de werking van de audiogids
  • Meegeven van eerstelijnsinformatie
  • Nakijken van het toegangsbewijs
  • Toelichten van het bezoekersreglement indien nodig

Bijkomende info

Gepost op 2023-06-23