Verantwoordelijke pedagogische programma’s en permanente vorming

KANAL-Centre Pompidou is een nieuw interdisciplinair museum voor moderne en hedendaagse kunst in Brussel, opgericht door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De ontwikkeling en het management zijn in handen van de Stichting KANAL, in samenwerking met het Centre Pompidou. Het museum komt in een omgebouwde Citroën-garage aan het IJzerplein in Brussel. Het programma van KANAL bestaat uit tentoonstellingen, presentaties van kunstcollecties, live evenementen en nieuwe producties die gevestigde en opkomende kunstenaars een podium bieden. Het aanbod, voor en door het publiek, is multidisciplinair: van muziek tot film, schilderkunst tot digitale media, beeldhouwkunst tot performance. Het programma weerspiegelt de centrale rol in de hedendaagse kunst van mediakunst, performance, immersieve ervaringen en participatie. Tegelijk schetst het de geschiedenis van vooruitstrevende kunstpraktijken uit de 20ste eeuw. De klassieke institutionele formats worden door het programma en onderzoek uitgedaagd, en ook het gevestigde narratief over kunst en haar geschiedenis wordt in vraag gesteld. Als organisatie die innovatie en gelijkheid hoog in het vaandel draagt, zal KANAL samenwerken met kunstenaars, partnerorganisaties en publiek om dringende hedendaagse uitdagingen aan te gaan, zodat ons programma relevant is voor lokale gemeenschappen, Brussel, de bredere culturele sector en wereldwijde debatten. Bij KANAL streven we ernaar om een nieuw institutioneel model in te voeren dat is uitgerust om te reageren op de steeds veranderende wereld.

 • KANAL, Brussel
 • Type: Voltijds
 • Deadline: 5/10/2023

Over deze job

KANAL draagt het praktijkleren hoog in het vaandel en creëert daarvoor een innovatief en inclusief programma voor scholen, onderwijzend personeel en het brede publiek. Het toekomstige museum moedigt participatie en het delen van kennis aan en focust op de toegankelijkheid van het artistiek en cultureel programma.

Onder leiding van de Directrice Publiek zoekt KANAL een Verantwoordelijke voor de Pedagogische Programma’s en de Permanente Vorming. Deze persoon werkt mee aan de uitwerking en implementatie van KANAL’s strategie op het vlak van actief leren en engagement, met een werking die inclusief is en toegankelijk voor doelgroepen van 0 tot 99 jaar.

Je opdracht zal erin bestaan om nieuwe en innovatieve manieren te bedenken om het programma van KANAL te vertalen op maat van de doelgroepen, van schoolkinderen tot volwassenen, rekening houdend met de essentiële waarden van inclusie en toegankelijkheid die KANAL voorstaat.

Je zal leiding geven aan een team bestaande uit een medewerk(st)er die verantwoordelijk is voor het Franstalige pedagogische en schoolprogramma, een medewerk(st)er die verantwoordelijk is voor het Nederlandstalige en Engelstalige pedagogische en schoolprogramma, en een medewerk(st)er die verantwoordelijk is voor de permanente opleiding voor volwassenen.

 • Overdrachts- en leerstrategie:
  • Je bepaalt de overdrachts- en leerstrategie van KANAL en bent verantwoordelijk voor het ontwikkelen en organiseren van de acties die nodig zijn om ze te implementeren, onder meer op basis van de inhoud van de tentoonstellingen en de culturele programmering.
  • Je plant, ontwikkelt, communiceert en evalueert een programma van activiteiten en tools om de leerlingen actief te laten ontdekken, en stelt pedagogische tools voor de leerkrachten voor.
  • Je bereidt de pedagogische dossiers voor en identificeert de bronnen en middelen die nodig zijn om de inhoud over te brengen.
 • Management van het team:
  • Je bent verantwoordelijk voor het interne pedagogische team en het externe team van animatoren, en staat in voor de aanwervingen, ondersteuning, begeleiding en opleiding.
  • Je stelt werkplanningen op en zorgt ervoor dat alles ter plaatse vlot verloopt.
 • Administratief en budgetbeheer:
  • Je bepaalt de jaarlijkse budgetten (beheer van bestellingen en facturering, opvolging van financiële controle-instrumenten, implementatie van datamonitoring). Je werkt mee aan het opstellen en het uitvoeren van de begroting voor je vakgebied.
  • Je werkt mee aan het opstellen van overheidsopdrachten die verband houden met de noden van de dienst en helpt bij het opstellen van alle nodige administratieve en juridische documenten: contracten, bestelbonnen, facturen.
  • Je beheert subsidieaanvragen in verband met activiteiten die verbonden zijn met je taken.
  • Je identificeert strategische partners en financieringsmogelijkheden; je stelt financieringsaanvragen en verslagen op.
 • Netwerk:
  • Je initieert, ontwikkelt en onderhoudt relaties met lokale organisaties en leerkrachten om ervoor te zorgen dat het programma is afgestemd op specifieke curricula en voldoet aan de behoeften van de sector.
  • Je ontwikkelt en onderhoudt een netwerk van creatieve medewerkers en kunstenaars die kunnen bijdragen aan de pedagogische programma’s voor de families en de bezoekers van KANAL.
  • Je werkt samen met collega’s en externe netwerken om ervoor te zorgen dat het programma inclusief is en een divers publiek bereikt.
  • Je neemt deel aan professionele evenementen en programma’s om je expertise verder te ontwikkelen.

Bijkomende info

Gepost op 2023-09-15