Verantwoordelijke planning techniek

Opera Ballet Vlaanderen is de grootste culturele werkgever van Vlaanderen. Meer dan 400 vaste medewerkers met heel uiteenlopende profielen werken samen aan het presenteren van muziek, theater en dans. We zijn een huis waar we te allen tijde willen samen spelen, om te pionieren en een ruim publiek te inspireren. Die lijn trekken we door in de verschillende professionele afdelingen.

 • Opera Ballet Vlaanderen, Antwerpen
 • Type: Voltijds
 • Deadline: 1/6/2023

Over deze job

Als Verantwoordelijke Planning Techniek sta je in voor een efficiƫnte personeelsplanning binnen de dienst podiumtechniek, AVLX en rekwisieten alsook voor de opvolging en bijsturing ervan en ondersteunen van de diensten. Zo garandeer je een optimale personeelsbezetting en draag je bij tot een kwalitatieve en veilige uitvoering van de operaproducties en de receptieve werking.

Daarnaast ben je als beheerder van de werkuren bezig met het verzamelen, oplijsten, beheren en rapporteren van de gepresteerde uren van de medewerkers van het departement techniek. Je zorgt ervoor dat werk -en recuperatie-uren actueel, correct, in overeenstemming met de bepalingen van het technisch reglement en goedgekeurd door de leidinggevenden zijn.

 • Je maakt, aan de hand van de langetermijnplanning van de diensthoofden, de korte termijn personeelsplanning op en past deze aan waar nodig. Bovendien kijk je toe op de juiste uitvoering van de planning;
 • Je maakt de dagelijkse uurroosters voor de medewerkers podiumtechniek, AVLX en rekwisieten op en volgt de gepresteerde uren op met respect voor het arbeidsreglement (CAO).
 • Je communiceert tijdig en duidelijk naar medewerkers met betrekking tot de planning en je treedt op als aanspreekpunt bij vragen en opmerkingen teneinde een goede informatiedoorstroming van de personeelsplanning te garanderen.
 • Je bent in overleg en wisselt informatie uit met de personeelsdienst mbt seizoenscontracten, ziekte, klein verlet, tijdskrediet etc.
 • Daarnaast geef je de berekende werk- en recuperatie-uren ter uitbetaling door aan de loon- en personeelsdienst alsook de bewijsstukken van afwezigheid op werk.
 • Je plant en legt het personentransport vast voor de medewerkers techniek.
 • Je plant voor de medewerkers medische onderzoeken en te volgen opleidingen in.
 • Je zorgt voor diverse rapporteringen zoals gevraagd door de technisch directeur of de diensthoofden van het departement techniek (afwezigheden, werk- en recuperatie-uren, etc).
 • Je houdt de diensthoofden van het departement techniek, maar ook de loon- en personeelsdienst op de hoogte om abnormaliteiten, wijzigingen en/of stand van zaken in de werksituatie van de werknemers.

Bijkomende info

Gepost op 2023-05-23