Wetenschappelijk personeelslid (assistent-stagiair) munten en penningen

KBR, gelegen op de Kunstberg in Brussel, is een van de tien federale wetenschappelijke instellingen. Als nationale wetenschappelijke bibliotheek brengt KBR alle Belgische publicaties samen. Ze bewaart, beheert en bestudeert een omvangrijk geheel van cultureel en historisch erfgoed. Tevens maakt KBR informatie vlot toegankelijk voor het publiek, stimuleert ze wetenschappelijk onderzoek en stelt ze originele culturele ervaringen voor. Als ontmoetingsplek tussen personen en kennis deelt KBR haar erfgoed ook met de hele wereld.

  • KBR, Brussel
  • Type: Voltijds
  • Deadline: 23/9/2023

Over deze job

Via haar erfgoeddiensten bewaart, beheert en bestudeert de Koninklijke Bibliotheek een omvangrijk cultureel en historisch erfgoed. Ze biedt het publiek toegang tot informatie, bevordert het onderzoek en stelt culturele ontdekkingen voor. De functie van conservator is een centrale functie in de verwezenlijking van deze opdracht. Ze wordt uitgeoefend op drie niveaus:

  1. Beheer, bewaring, verrijking en valorisatie van de collecties.
  2. Organisatie van een wetenschappelijke dienst voor de verschillende doelgroepen, met inbegrip van een publiek van onderzoekers ten aanzien van een faciliterende rol wordt vervuld.
  3. Wetenschappelijke studie van de collecties via de realisatie en de verspreiding van onderzoekswerk alsook door het toezicht op en de begeleiding van onderzoeksprojecten.

In elk van deze domeinen dienen de gewijzigde verwachtingen van gebruikers en de digitale omwenteling of digital shift in onze samenleving te worden opgenomen. De collecties zijn niet langer alleen fysiek maar voortaan ook digitaal van aard. De openstelling van de collecties moet worden bekeken onder de invalshoek van de productie en het delen van metadata en door een dynamische ondersteuning van de digitalisering en het online brengen van de collecties. Op het vlak van wetenschappelijk onderzoek openen digital humanities (en meer bepaald digital numismatics) en data mining nieuwe perspectieven.

De verwezenlijking van de doelstellingen van de opdracht vereist goede competenties inzake management en leiderschap. Het team van de dienst Munten en Penningen bestaat, naast de conservator, uit 2 bibliotheekdeskundigen die naast administratieve taken ook de dienst in de leeszaal waarnemen en vooral de collecties catalogeren. Tevens vereist ze een transversale samenwerking met alle diensten van de Koninklijke Bibliotheek en een inschakeling in nationale en internationale netwerken. In het kader van onderzoeksprojecten zal ook leiding moeten worden gegeven aan eventuele projectmedewerkers.

Bijkomende info

Gepost op 2023-08-25