Zakelijke leiding

De verschillende projecten van Fonk vzw zijn heel divers, maar vertrekken in essentie allemaal vanuit éénzelfde strategie en visie op de rollen en de functies die een cultureel geprofileerde non-profit vereniging als deze dient te vervullen in een gezond filmlandschap.

  • Fonk vzw, Leuven
  • Type: Deeltijds
  • Deadline: 1/12/2023

Over deze job

Fonk vzw wenst in de toekomst de leiding van de organisatie te ontdubbelen. De job van algemeen coördinator zal verdeeld worden over 2 personen: naast de algemene en inhoudelijk coördinator plannen we de aanwerving van een zakelijke leiding. Deze stap past in een bredere reorganisatie én een toekomstige uitbreiding van Fonk vzw.

Het takenpakket van de zakelijke leiding is breed en komt met een grote verantwoordelijkheid. Je bent, samen met de algemeen coördinator, verantwoordelijk voor een goed dagelijks bestuur van de organisatie, leidt mee de voltallige ploeg in Leuven en Hasselt en neemt mee beslissingen die bepalend zijn voor de koers die de organisatie vaart.

Wat concreter; het takenpakket omvat alle beleidsmatig, zakelijk en HR- werk dat bij de werking van de vzw komt kijken, onder meer:

  • De opmaak van alle financiële plannen, (project)begrotingen, tussentijdse begrotingscontroles, het controleren van deelbudgetten, het maken van (project)afrekeningen, financiële verslagen en cijfermatige jaarrapporten.
  • Alle contacten met de financiële instelling, verzekeringsmakelaar en het BTW-kantoor.
  • Opvolgen van en toekijken op een correct verloop van de in- en uitkomende facturatie, uitgevoerd door de (intern) administratief medewerkster en het (extern) boekhoudkantoor.
  • HR beleid: aanwervingsprocedures, contracten, contacten met o.m. Sociare en het sociaal bureau.
  • Werk allerhande in de juridische sfeer: opstelling van contracten en samenwerkingsovereenkomsten met (media)partners, opvolging vzw wetgeving en bijhorende verplichtingen, opvolging huurovereenkomsten e.d.m.
  • Schrijven van subsidiedossier voor de stedelijke, Vlaamse en Europese overheden en alle hiermee gepaard gaande contacten, overleg en netwerking in de culturele- en audiovisuele sector.

Bijkomende info

Gepost op 2023-07-19