Algemeen coördinator

kleinVerhaal vzw is een participatieve kunstpraktijk die tegen de achtergrond van havenstad Oostende een inspirerende ontmoetings- en creatieplek organiseert waar mensen vanuit alle geledingen van de maatschappij in de kunsten duiken. kleinVerhaal gaat hiervoor in zee met geëngageerde kunstenaars uit film en muziek om open ateliers te organiseren waarin een bonte mix van mensen met diverse achtergronden, culturen en leeftijden hun verbeelding vorm kunnen geven. Vanuit het hart van de samenleving en via de weg van de kunsten vertaalt, ondervraagt en documenteert kleinVerhaal de complexiteit van de huidige maatschappij in weerbarstige en inspirerende creaties.

  • kleinVerhaal vzw, Oostende
  • Type: Voltijds
  • Deadline: 30/4/2024

Over deze job

  • Samen met het kernteam waak je over de dagelijkse werking en bouw je een langetermijnvisie voor kleinVerhaal uit.
  • Je bent een aanspreekpunt voor een team van 7 medewerkers en je bent ook de vertegenwoordiger van de organisatie voor de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur. In beide richtingen weet je een transparante en stimulerende dialoog te voeren.
  • Je vertegenwoordigt kleinVerhaal in het sociale en culturele veld, maar evenzeer bij het stadsbestuur en bij de Vlaamse Overheid.
  • Je weet een missie en visie te vatten in een inhoudelijk, operationeel en financieel sterk beleidsplan. Je rapporteert, evalueert en actualiseert waar nodig.
  • Als peoplemanager zorg je ervoor dat de individuele talenten van de ploeg ten volle tot bloei kunnen komen.
  • Je ontwikkelt en initieert nieuwsgierigheid en toekomstgerichte ideeën in de organisatie en giet deze in concrete (lange termijn)plannen.
  • Je bouwt actief mee aan een netwerk van relevante (boven)regionale actoren binnen en buiten de sector om de ambities van kleinVerhaal waar te maken.

Bijkomende info

Gepost op 2024-03-22