Algemeen coördinator

Circuswerkplaats PERPLX (Marke – Kortrijk) is een autonome vzw die een vrijplaats en een werkplaats biedt voor ontluikende circusmakers. Artiesten worden ondersteund in het maken van hun voorstelling(en): gaande van artistiek advies tot technische ondersteuning. PERPLX ontwikkelt voor hen trajecten: van creatie (coproducties en residenties) tot presentatiekansen (VITRINE PERPLX en SOIREES PERPLX). PERPLX is een speerpuntorganisatie voor hedendaags circus, sterk ingebed in de Vlaamse circuswereld en actief in internationale netwerken.

 • vzw PERPLX, Kortrijk
 • Type: Voltijds
 • Deadline: 30/5/2024

Over deze job

 • Je staat financieel in voor:
  • opmaak van de begroting, rapportage stand van zaken rekening en jaarafrekening, budgetopmaak en afwerking projecten, financiële afhandeling facturen, contracten artiesten
  • opmaak samenwerkingsovereenkomsten residenties en coproducties, e.a.
 • Je staat productioneel in voor:
  • de organisatie van de residenties (cf. locaties), contacten ivm het regelen van het verblijf, per diems, praktische zaken, contact artiesten …
  • de organisatie van VITRINES en SOIREES PERPLX: planning en afspraken met locaties, techniek, contact artiesten, praktische zaken, taakverdeling, inschakelen van vrijwilligers …
 • Je ondersteunt de externe communicatie samen met de artistiek coördinator:
  • communicatieplanning en -uitvoering, voornamelijk op praktisch vlak: affiches, programmabrochure, nieuwsbrieven, verdeling, pers e.a.
 • Je ondersteunt de bestuursorganen:
  • bestuursvergadering, Algemene Vergadering en werkgroepen: uitnodigingen en verslaggeving, nota’s coproducties en residenties
  • financiële verslaggeving stand van zaken rekening en begroting
  • vergaderingen met artiesten, samen met de artistiek coördinator i.v.m. samenwerking rond coproducties, residenties, toonmomenten, VITRINES PERPLX,…
  • deelname evenementenoverleg Stad Kortrijk, Kunstenoverleg Kortrijk …
 • Beleidsplanning en dossiervorming:
  • opmaak zakelijke en organisatorische onderdelen van het beleidsplan voor de meerjarige subsidieaanvraag
  • financiële rapportage in het kader van het jaarlijkse werkingsverslag
 • Overleg:
  • intern, o.a. rond artistieke keuzes
  • met de bestuursorganen van PERPLX vzw
  • extern met stakeholders
  • extern met individuele artiesten en gezelschappen

Bijkomende info

Gepost op 2024-04-22