Algemeen coördinator

Zender is de naam van de Cultuurregio Pajottenland & Zennevallei. Het is een samenwerkingsverband van 17 gemeentebesturen uit de streek en van diverse partners die vanuit een culturele insteek samenwerken om de leefomgeving van het Pajottenland en de Zennevallei te versterken.

  • ZENDER, Dilbeek
  • Type: Voltijds
  • Deadline: 26/5/2024

Over deze job

Binnen de dynamische Cultuurregio Pajottenland & Zennevallei help je mee de voorwaarden te creëren om een geïntegreerde cultuur- en erfgoedwerking te ontwikkelen voor de aangesloten besturen en alle stakeholders. Als Algemeen Coördinator draag je de inhoudelijke en zakelijke eindverantwoordelijkheid voor de werking van ZENDER. Vanuit een verbindende maar duidelijke houding:

  • vertrek je vanuit een koepelvisie over de organisatie en de verschillende aspecten heen. Je bent verantwoordelijk voor het brede strategische beleid en visievorming van ZENDER, zowel zakelijk (bv. interne werking, personeelsbeleid), regiobreed (samenwerking met aangesloten besturen en diverse partners) als inhoudelijk en per deelwerking (oa. beleidsaansturing vanuit bovenlokale cultuur-, cultureel erfgoed, onroerend erfgoedwerking). Je werkt hiervoor nauw samen met de stafmedewerkers en het bestuur van ZENDER.
  • ben je verantwoordelijk voor de aansturing en opvolging van de personeelsploeg, zowel (groeps)dynamisch als inhoudelijk. Je vertrekt vanuit een open, coachende en waarderende benadering waarbij je de sterktes, de competenties en de kennis binnen het team waardeert, het handelingsvermogen en ontwikkeling van de teamleden stimuleert, oog hebt voor hun inzichten en bezorgdheden en dit binnen een duidelijk afgesproken kader. Je hebt oog voor het inhoudelijke aspect, waarbij je oog hebt voor resultaatgerichtheid en kwaliteit van de acties en deze koppelt met het overkoepelend beleid. Je werk cocreatief waar mogelijk en stelt duidelijke grenzen waar nodig.
  • zorg je voor de zakelijke opvolging van ZENDER. Je stippelt het financiële beleid uit en zorgt voor een goede opvolging van de begroting en de financiën en je behoudt het overzicht op een vlotte opvolging van de administratieve processen (bv. Verzekeringen, personeelsadministratie, enz.). Je wordt hiervoor bijgestaan door de polyvalente medewerker.
  • ben je het eerste aanspreekpunt voor de ZENDER voor de aangesloten besturen, de Vlaamse Overheid en verschillende regionale en lokale stakeholders (netwerken, streekorganisaties, lokale cultuur- en erfgoedspelers, enz.). Bijgestaan door het team vertegenwoordig je ZENDER naar de stakeholders (onder meer in overlegorganen) zorgt voor draagvlak, gaat in overleg waar nodig en vertaalt de gedetecteerde noden en mogelijkheden naar acties binnen de werking.
  • ben je het eerste aanspreekpunt voor de Raad van Bestuur. Je begeleidt de Raad van Bestuur bij het nemen van strategische beslissingen en je staat in voor de organisatie van de bestuursraden. Je zorgt tevens voor een goede communicatie en informatiedoorstroom tussen het bestuur en de personeelsploeg en betrekt de medewerkers waar nodig.

Bijkomende info

Gepost op 2024-03-29