Algemeen directeur

Mu.ZEE is het toonaangevende museum voor moderne en hedendaagse Belgische kunst met een belangrijke collectie die de periode 1880 - vandaag overspant. Mu.ZEE vzw is verspreid over drie locaties: Mu.ZEE in de Romestraat in Oostende (gesloten tijdens verbouwingen vanaf januari 2025 tot zomer 2028), het Permekemuseum in Jabbeke en weldra ook het Peiremuzee in Knokke-Heist. Vanuit een transculturele en transhistorische visie organiseert Mu.ZEE per locatie een veelzijdig programma van collectiepresentaties, jaarlijks twee grote tentoonstellingen en een uitgebreide waaier aan publieksactiviteiten. Op die manier kaderen we onze unieke collectie kunst uit Belgiƫ binnen het internationale kunstenveld met bijzondere aandacht voor de hedendaagse tendensen in een breder maatschappelijk landschap, steeds met de blik op de toekomst. Samen staan onze musea garant voor gastvrijheid en verscheidenheid in programma en publieksbereik.

 • Mu.ZEE vzw, Oostende
 • Type: Voltijds
 • Deadline: 31/7/2024

Over deze job

Algemeen beleid

 • Je schrijT je in in de huidige missie en visie en werkt samen met de zakelijk leider aan de verdere ontwikkeling van een algemene lange termijn strategie door de organisa=e helder te posi=oneren in het lokale, na=onale en interna=onale ar=s=eke en museale veld. Je houdt hiervoor de vinger aan de pols van de steeds evoluerende diverse samenleving en zorgt voor een inclusief en duurzaam museumbeleid, rekening houdend met de razendsnelle technologische evolu=e.
 • In samenspraak met het team en externe experten schrijf je het nieuwe beleidsplan voor de periode 2026-2030 in aanloop naar het afsluiten van nieuwe beheers- en samenwerkingsovereenkomsten. Je staat in voor een gedragen ontwikkeling en uitvoering van een uitdagende en inspirerende toekomstvisie en bijhorend strategisch en financieel beleid.
 • Je zorgt ervoor dat het zakelijk, infrastructureel, ar=s=ek en communica=ef beleid mooi op elkaar aansluiten door een evenwich=e inzet van team en middelen.
 • Je zorgt voor het team en de organisa=e. Je mo=veert, inspireert, ondersteunt, coacht en bent een klankbord voor je medewerkers. Je bevordert interne communica=e, samenwerking en teamgeest.
 • Je bent het gezicht van de organisa=e en aanspreekpunt voor de strategische partners. Je onderhoudt een goede rela=e met de relevante stakeholders
  • met de leden van dagelijks bestuur, het bestuursorgaan en de algemene vergadering
  • met de Vlaamse minister van cultuur, kabinet en administra=e, met stad Oostende, burgemeester en schepen voor cultuur, met relevante (overheids)partners in de domeinen cultuur, toerisme, onderwijs, innova=e en welzijn, en in de erfgoed- en kunstensector in binnen- en buitenland (o.m. fondsen).
  • met kunstenaars, galeriehouders,verzamelaars en mecenassen
 • Je staat in voor een zorgvuldig beheer van de publieke middelen. Je bent eindverantwoordelijke voor een kwalita=eve, grondig onderbouwde aanvraag van subsidies.

Artisitek beleid

 • Je ontwikkelt in nauw overleg met het artisiteke team de artisiteke visie waarin publieksbereik, maatschappelijk relevante evolu=es, interna=onale en lokale ontwikkelingen centraal staan.
 • Je begeleidt het team en staat mee in voor het realiseren van die visie, rekening houdend met de budge]aire context, de beschikbare infrastructuur en met aandacht voor diversiteit en publiekswerking.
 • Je onderhoudt lokale en (inter)na=onale samenwerkingen en bouwt deze verder uit

Bijkomende info

Gepost op 2024-07-06