Behoudsmedewerker collectie

De Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience beheert en bewaart sinds 1481 een unieke historische bibliotheekcollectie. Die omvangrijke collectie voor de toekomst bewaren is een belangrijke kerntaak.

  • Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, Antwerpen
  • Type: Voltijds
  • Deadline: 19/4/2024

Over deze job

Als behoudsmedewerker ben je mee verantwoordelijk voor het fysieke beheer van die collectie en zorg je mee voor de best mogelijke bewaaromstandigheden. Je herkent schade aan collectiestukken en helpt bijkomende schade zo veel mogelijk te beperken of voorkomen. Kleine herstellingen aan papier of boekbanden voer je zelf uit.

  • Je bent mee verantwoordelijk voor de preventieve conservering van de collectie (conditiecontrole, behandelingen, schaderegistratie, zuurvrije verpakking, manipulatie, transport, schoonmaak …).
  • Je zet projecten op rond preventieve conservering van kwetsbare deelcollecties, met focus op digitalisering. Je werkt en voert die projecten uit samen met interne en externe partners.
  • Je controleert en onderhoudt de bewaaromstandigheden van de collectie (depotonderhoud, klimatisatie, IPM …). Je neemt de nodige stappen in het geval van noodsituaties.
  • Je stelt gepaste behandelingen van beschadigde collectiestukken voor. Je voert zelf kleinere ingrepen uit, samen met tijdelijke medewerkers en vrijwilligers die je instrueert en begeleidt.
  • Je assisteert bij conservering, bruikleenbeheer en presentatie van de collectie.
  • Je documenteert je werkzaamheden en rapporteert aan je leidinggevende.
  • Je bouwt je expertise voortdurend uit door nieuwe ontwikkelingen te volgen in je vakgebied.

Bijkomende info

Gepost op 2024-03-28