Bestuurder

Crazy Legs (Break a leg vzw) is een vzw gedragen door een team van een twintigtal gepassioneerde en geëngageerde dansers, met als thuisbasis Gent. De school biedt voor een 400-tal studenten een waaier aan danslessen, workshops, projecte, feesten en evenementen, allen behorend tot de Afrikaans-Amerikaanse swing-jazzdansen en muziek. We willen mensen verbinden in een community waarin inclusiviteit, gelijkwaardigheid, respect en plezier centraal staan.

  • Dansschool Crazy Legs, Gent
  • Type: Bijzonder statuut
  • Deadline: 30/6/2024

Over deze job

Crazy Legs bestaat uit een gedreven team van vrijwilligers en freelancers die de missie en activiteiten van de school realiseren. Er is ook een kernteam van twee deeltijdse vaste krachten. Zij fungeren als dagelijks bestuur en garanderen de dagelijkse werking van de school op vlak van organisatie, administratie, communicatie, coördinatie, … Crazy Legs vernieuwt haar bestuursorgaan en is op zoek naar nieuwe bestuurders met veel goesting om hun schouders mee onder deze bruisende en missiegedreven organisatie te zetten.

Het bestuur van Crazy Legs

  • Ondersteunt het kernteam bij de werking van de school.
  • Fungeert als klankbord en kritische toetssteen.
  • Bewaakt de missie, visie en financiële gezondheid van de school op lange termijn.
  • Draagt verantwoordelijkheid voor het personeelsbeleid, fungeert als werkgever voor de twee vaste medewerkers en waakt over hun functionering,
  • Denkt mee over vraagstukken die zich stellen in de organisatie en helpt om strategische beslissingen te nemen.

Het bestuur is een collegiaal orgaan: het fungeert als groep en de beslissingen worden collectief genomen. We streven naar een complementair team waarbij iedereen kan bijdragen vanuit zijn/haar/hun eigen expertise.

Bijkomende info

Gepost op 2024-04-14